Aktualnie znajdujesz się na:

FAQ

FAQ

  1. Co to jest ARAKIS-GOV? 
  2. Jak działa system ARAKIS-GOV?
  3. Kto może przystąpić do programu ARAKIS-GOV?

 


1. Co to jest ARAKIS-GOV?

ARAKIS-GOV jest systemem wczesnego ostrzegania o zagrożeniach w sieci Internet. System ten jest efektem współpracy Departamentu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego ABW oraz działającego w ramach NASK zespołu CERT Polska. ARAKIS-GOV powstał na potrzeby wsparcia ochrony zasobów teleinformatycznych administracji państwowej w wyniku rozszerzenia stworzonego przez CERT Polska systemu ARAKIS o dodatkową funkcjonalność.

Główne funkcje systemu:

  • informowanie o nowych zagrożeniach (złośliwe oprogramowanie, wirusy, itp.) pojawiających się w sieci Internet,
  • opis zagrożeń w formie sygnatur
  • analiza trendów związanych z zagrożeniami,
  • korelacja informacji dotyczących zdarzeń bezpieczeństwa z różnych źródeł sieciowych

2. Jak działa system ARAKIS-GOV?

System ARAKIS-GOV ma na celu wykrywanie i opisywanie nowych zagrożeń w sieci na podstawie agregacji i korelacji danych z różnych źródeł, w tym systemów honeypot, sieci darknet, firewalli, oraz systemów antywirusowych. System ten oprócz swojej podstawowej funkcjonalności związanej z wykrywaniem zagrożeń sieciowych o nowej charakterystyce alarmuje w przypadku wykrycia infekcji w sieciach wewnętrznych instytucji, w których został zainstalowany. Umożliwia to skrócenie czasu reakcji na incydent, a co za tym idzie zwiększenie poziomu bezpieczeństwa chronionych instytucji.

3. Kto może przystąpić do programu ARAKIS-GOV?

Do programu ARAKIS-GOV mogą przystąpić instytucje administracji publicznej Rzeczypospolitej Polskiej, a także podmioty należące do tzw. krytycznej infrastruktury teleinformatycznej państwa.
System ARAKIS-GOV został już wdrożony w ponad 70 instytucjach administracji publicznej.

Podmioty zainteresowane dołączeniem do projektu proszone są o przesłanie pisemnej prośby kierowanej na Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa TeleInformatycznego ABW.

Udział w projekcie ARAKIS-GOV jest bezpłatny.

Opcje strony

do góry