Zgłoszenie incydentu do CSIRT GOV

Zgłoszenie incydentu do CSIRT GOV

Zgłoszenie i obsługa incydentów przez Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego CSIRT GOV zostały określone w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U.2018 poz.1560).

Incydenty mogą być zgłaszane do CSIRT GOV przez podmioty wskazane w art. 26 ust. 7 ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa za pomocą jednego z następujących środków komunikacji:

·        w postaci elektronicznej poprzez wypełnienie formularza incydentu dostępnego na stronie www.csirt.gov.pl w zakładce „Zgłaszanie incydentu” i przesłanie formularza w wiadomości e-mail na adres: ;

·        w postaci elektronicznej poprzez System S46, funkcjonujący na podstawie art. 46 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r.  o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, przez podmioty posiadające dostęp do Systemu S46;

·        w przypadku braku możliwości przekazania incydentu w postaci elektronicznej incydent należy zgłosić poprzez przesłanie wypełnionego formularza incydentu faksem na numer: +48 22 585 88 33.

W celu zachowania poufności przesyłanych danych w kontaktach z CSIRT GOV można używać szyfrowania przesyłek elektronicznych. Do tego celu wykorzystać można szyfrowanie PGP/GPG. Aktualnie obowiązujący klucz publiczny PGP Zespołu CSIRT GOV dostępny jest na stronie www.csirt.gov.pl w zakładce „Klucz PGP”.

W przypadku konieczności konsultacji incydentu dostępny jest kontakt telefoniczny z Dyżurnym CSIRT GOV pod numerem: +48 22 585 93 73.

Opcje strony

do góry