POODLE - krytyczna podatność SSLv3
Badacze z firmy Google udostępnili informację o ataku na protokół SSLv3 nazwanym POODLE - Padding Oracle On Downgraded Legacy Encryption.
+
Informacja CERT.GOV.PL w związku z zagrożeniem "SandWorm"
Rządowy Zespół Reagowania na Incydenty Komputerowe CERT.GOV.PL informuje o nowym zagrożeniu, które zostało określone jako kampania cyberszpiegowska „SandWorm”.
+