Aktualizacja zabezpieczeń dla WordPress
Opublikowana została nowa wersja oprogramowania WordPress 4.2.3, łatająca podatności typu cross-site scripting oraz potencjalne podatności SQL injection wykryte w poprzednich wersjach oprogramowania. Wykorzystanie wykrytych błędów może umożliwić osobie atakującej na przejęcie kontroli nad podatną witryną.
+
Poprawki bezpieczeństwa Adobe
Firma Adobe opublikowała biuletyn bezpieczeństwa APSB15-17 przeznaczony dla programu Shockwave Player. Wykorzystanie wykrytych błędów może umożliwić osobie atakującej na przejęcie kontroli nad podatnym systemem.
+
Biuletyn bezpieczeństwa Microsoft
Firma Microsoft opublikowała biuletyny bezpieczeństwa, w których informuje o czternastu aktualizacjach. Cztery aktualizacje zostały sklasyfikowane, jako „krytyczne”, a dziesięć aktualizacji zostało sklasyfikowanych, jako „ważne”.
+
Biuletyn bezpieczeństwa Oracle
Firma Oracle opublikowała biuletyny bezpieczeństwa informując o 193 podatnościach występujących w jej produktach. Wykryte podatności mogą umożliwić osobie atakującej m.in. na przejęcie kontroli nad podatnym systemem.
+
Biuletyn bezpieczeństwa Mozilla
Firma Mozilla opublikowała biuletyn bezpieczeństwa, w którym zawarła poprawki dla Firefox, Firefox ESR, oraz Thunderbird. Podatności wykryte w poprzednich wersjach oprogramowania mogą pozwolić m.in. na przejęcie kontroli nad podatnym systemem.
+
Biuletyn bezpieczeństwa Apple
Firma Apple opublikowała aktualizację przeznaczoną do oprogramowania QuickTime, Safari, Mac Extensible Firmware Interface (EFI), OS X Yosemite, oraz iOS. Wykorzystanie wykrytych błędów może umożliwić osobie atakującej m.in. na podwyższenie uprawnień.
+
Poprawki bezpieczeństwa Adobe
Firma Adobe opublikowała biuletyn bezpieczeństwa APSB15-14 przeznaczony dla programu Adobe Flash Player. Wykorzystanie wykrytych błędów może umożliwić osobie atakującej na przejęcie kontroli nad podatnym systemem.
+
Aktualizacja Google Chrome
Firma Google opublikowała aktualizacje zabezpieczeń dla luk występujących w przeglądarce internetowej Chrome. Wykryte podatności mogą umożliwić osobie atakującej m.in. na uzyskanie wrażliwych informacji.
+
Poprawki bezpieczeństwa Adobe
Firma Adobe opublikowała biuletyn bezpieczeństwa APSB15-11 przeznaczony dla programu Adobe Flash Player. Wykorzystanie wykrytych błędów może umożliwić osobie atakującej na przejęcie kontroli nad podatnym systemem.
+
Biuletyn bezpieczeństwa Microsoft
Firma Microsoft opublikowała biuletyny bezpieczeństwa, w których informuje o ośmiu aktualizacjach. Dwie aktualizacje zostały sklasyfikowane, jako „krytyczne”, a sześć aktualizacji zostało sklasyfikowanych, jako „ważne”.
+
Aktualizacja Google Chrome
Firma Google opublikowała aktualizacje zabezpieczeń dla luk występujących w przeglądarce internetowej Chrome. Wykryte podatności mogą umożliwić osobie atakującej m.in. przejęcie kontroli nad podatnym systemem.
+
Biuletyn bezpieczeństwa Microsoft
Firma Microsoft opublikowała biuletyny bezpieczeństwa, w których informuje o trzynastu aktualizacjach. Trzy aktualizacje zostały sklasyfikowane, jako „krytyczne”, a dziesięć aktualizacji zostało sklasyfikowanych, jako „ważne”.
+
Poprawki bezpieczeństwa Adobe
Firma Adobe opublikowała biuletyny bezpieczeństwa APSB15-09 oraz APSB15-10 przeznaczone dla programów Adobe Flash Player, Reader oraz Acrobat. Wykorzystanie wykrytych błędów może umożliwić osobie atakującej m.in. na przeprowadzenie ataku typu odmowa usługi.
+
Biuletyn bezpieczeństwa Mozilla
Firma Mozilla opublikowała biuletyn bezpieczeństwa, w którym zawarła poprawki dla Firefox, Firefox ESR, oraz Thunderbird. Podatności wykryte w poprzednich wersjach oprogramowania mogą pozwolić m.in. na przejęcie kontroli nad podatnym systemem.
+
Biuletyn bezpieczeństwa Apple
Firma Apple opublikowała aktualizację przeznaczoną do oprogramowania Safari. Wykorzystanie wykrytych błędów może umożliwić osobie atakującej m.in. na przejęcie kontroli nad podatnym systemem.
+
Aktualizacja zabezpieczeń dla WordPress
Opublikowana została nowa wersja oprogramowania WordPress 4.2.2, łatająca podatności typu cross-site scripting wykryte w poprzednich wersjach oprogramowania. Wykorzystanie wykrytych błędów może umożliwić osobie atakującej na przejęcie kontroli nad podatną witryną.
+
Aktualizacja Google Chrome
Firma Google opublikowała aktualizacje zabezpieczeń dla luk występujących w przeglądarce internetowej Chrome. Wykryte podatności mogą umożliwić osobie atakującej m.in. na przejęcie kontroli nad podatnym systemem.
+
Aktualizacja zabezpieczeń dla WordPress
Opublikowana została nowa wersja oprogramowania WordPress 4.2, łatająca podatności typu cross-site scripting wykryte w poprzednich wersjach oprogramowania.
+
Aktualizacja zabezpieczeń dla WordPress
Opublikowana została nowa wersja oprogramowania WordPress 4.1.2, podatności wykryte w poprzednich wersjach oprogramowania mogą umożliwić zdalną kompromitację witryny.
+
Biuletyn bezpieczeństwa Mozilla
Firma Mozilla opublikowała biuletyn bezpieczeństwa, w którym zawarła poprawki dla przeglądarki internetowej Firefox. Podatności wykryte w poprzednich wersjach oprogramowania mogą pozwolić m.in. na przejęcie kontroli nad podatnym systemem.
+

Wybierz Strony