Biuletyny bezpieczeństwa Adobe dla Flash Player, Reader i Acrobat
Firma Adobe opublikowała biuletyny bezpieczeństwa APSB14-18 i APSB14-19 dla programów Adobe Flash Player oraz Adobe Reader i Adobe Acrobat. Wykorzystanie wykrytych błędów może umożliwić osobie atakującej przejęcie kontroli nad podatnym systemem.
+
Biuletyn bezpieczeństwa Microsoft 08/2014
Firma Microsoft opublikowała czerwcowe biuletyny bezpieczeństwa,w których informuje o dziewięciu aktualizacjach. Dwie aktualizacje zostały sklasyfikowane, jako „krytyczne”, a siedem aktualizacji zostało sklasyfikowanych, jako „ważne”.
+
Biuletyn Bezpieczeństwa Cisco
Firma Cisco opublikowała biuletyn bezpieczeństwa zwierający informacje o podatnościach występujących w Cisco WebEx Recording Format oraz Advanced Recording Format Players, które mogą umożliwić zdalnej osobie atakującej wykonanie dowolnego kodu.
+
Oracle Security Advisory
Firma Oracle opublikowała biuletyny bezpieczeństwa Oracle April 2014 Security Advisory, w których zawarła 104 krytyczne poprawki do swoich produktów.
+
Biuletyn bezpieczeostwa Microsoft 03/2014
Firma Microsoft opublikowała lutowy biuletyn bezpieczeństwa, w którym informuje o pięciu aktualizacjach. Dwie aktualizacje zostały sklasyfikowane jako „krytyczne”, a trzy aktualizacje zostały sklasyfikowane jako „ważne”.
+
Biuletyn bezpieczeństwa Microsoft 02/2014
Firma Microsoft opublikowała lutowy biuletyny bezpieczeństwa, w którym informuje o siedmiu aktualizacjach. Cztery aktualizacje zostały sklasyfikowane jako „krytyczne”, a trzy aktualizacje zostały sklasyfikowane jako „ważne”.
+
Biuletyn bezpieczeństwa Adobe Shockwave Player
Firma Adobe opublikowała biuletyn bezpieczeństwa APSB14-06 dla programu Adobe Shockwave Player. Wykorzystanie wykrytych podatności może pozwolić atakującemu na zdalne przejęcie kontroli nad systemem użytkownika.
+
Biuletyn bezpieczeństwa Adobe Flash Player
Firma Adobe opublikowała biuletyn bezpieczeństwa APSB14-04 dla programu Adobe Flash Player. Wykorzystanie wykrytych podatności może pozwolić atakującemu na zdalne przejęcie kontroli nad systemem użytkownika.
+
Biuletyn bezpieczeństwa Cisco
Firma Cisco opublikowała biuletyn bezpieczeństwa zwierający informacje o podatnościach występujących w Cisco WAP4410N Wireless-N Access Point, Cisco WRVS4400N Wireless-N Gigabit Security Router oraz Cisco RVS4000 4 port Gigabit Security Router, które mogą umożliwić osobie atakującej uzyskanie poświadczeń administratora.
+
Biuletyn bezpieczeństwa Cisco
Firma Cisco opublikowała biuletyn bezpieczeństwa zwierający informacje o podatności w Cisco TelePresence Multipoint Switch, która może być wykorzystana przez atakującego do przeprowadzenia ataku typu odmowa usługi(DoS).
+
Biuletyn bezpieczeństwa od Adobe
Firma Adobe opublikowała biuletyn bezpieczeństwa dla programów Adobe Flash Player, Adobe Acrobat, Adobe Reader, Shockwave Player. Wykorzystanie wykrytych podatności może pozwolić atakującemu na przejęcie kontroli nad systemem użytkownika.
+
Zapowiedź biuletynów Microsoft 08/13
W najbliższy wtorek (13.08.2012r.) firma Microsoft planuje wydać sierpniowe biuletyny bezpieczeństwa. Pojawi się osiem biuletynów bezpieczeństwa z czego trzy będą oznaczone mianem "krytycznych" a pięć jako "ważne".
+
Biuletyny bezpieczeństwa Cisco
Firma Cisco opublikowała biuletyny bezpieczeństwa zawierające informacje o lukach występujących w zabezpieczeniach produktów firmy. Podatności te mogą m.in. umożliwić atakującemu na przejęcie kontroli nad zaatakowanym systemem.
+
Biuletyn bezpieczeństwa Cisco
Firma Cisco opublikowała biuletyn bezpieczeństwa zawierający informacje o lukach występujących w Cisco Video Surveillance Manager. Podatności te mogą umożliwić zdalnej nieuwierzytelnionej osobie atakującej uzyskanie dostępu do danych.
+
Biuletyny bezpieczeństwa Cisco
Firma Cisco opublikowała biuletyny bezpieczeństwa zawierające informacje o lukach występujących w zabezpieczeniach produktów firmy. Podatności te mogą umożliwić atakującemu zdalne wykonanie dowolnego kodu lub przeprowadzenie ataku typu odmowa usługi.
+
Oracle Critical Patch Update Advisory - July 2013
Firma Oracle wydała lipcowe biuletyny bezpieczeństwa zawierające 89 poprawek dla wielu produktów firmy. Luki występujące w nieaktualnych wersjach programów mogą pozwolić atakującemu m.in. na uzyskanie dostępu do danych.
+
Poprawki bezpieczeństwa dla Adobe Shockwave Player
Firma Adobe opublikowała nowy poradnik bezpieczeństwa apsb13-18, w którym informuje użytkowników o wykryciu błędów występujących w programie Adobe Shockwave Player.
+
Poprawki bezpieczeństwa dla Adobe ColdFusion
Firma Adobe opublikowała nowy poradnik bezpieczeństwa apsb13-19, w którym informuje użytkowników o wykryciu błędów występujących w programie Adobe ColdFusion. Wykryte luki mogą pozwolić osobie atakującej na spowodowanie ataku typu odmowa usługi.
+
Biuletyn bezpieczeństwa Adobe dla Adobe Flash Player
Firma Adobe opublikowała biuletyn bezpieczeństwa dla programu Adobe Flash Player. Wykorzystanie wykrytych podatności może pozwolić atakującemu na przejęcie kontroli nad systemem użytkownika.
+
Microsoft Security Bulletin 07/2013
Firma Microsoft opublikowała lipcowe biuletyny bezpieczeństwa, w których informuje o usunięciu wielu błędów w swoich produktach. Sześć aktualizacji posiada status „krytyczny”, a jedna sklasyfikowana została jako „ważna”.
+

Wybierz Strony