Google Chrome 27.0.1453.116
Ukazała się najnowsza wersja przeglądarki Google Chrome 27.0.1453.116 dla systemów Windows, Macintosh oraz Chrome.
+
Flash Player 10
Wykryto wiele podatności w programie Adobe Flash Player. Luki dotyczą wersji 9.0.124.0 i wcześniejszych programu.
+