Poradnik zabezpieczeń firmy Microsoft (954157)
Firma Microsoft wydała biuletyn bezpieczeństwa powiadamiający użytkowników o dostępności aktualizacji ograniczającej zagrożenie naruszeniem zabezpieczeń wynikające z używania kodera-dekodera Indeo w obsługiwanych wersjach systemów Microsoft Windows 2000, Windows XP i Windows Server 2003.
+
Security Compliance Management Toolkit
Ukazała się najnowsza wersja zbioru narzędzi Security Compliance Management Toolkit, usprawniających wdrażanie zalecanych ustawień zabezpieczeń dla systemów operacyjnych Windows i innych produktów Microsoft. Najnowsza wersja programu oferuje kompatybilność z systemami Windows 7 oraz Internet Explorer 8.
+
Microsoft Baseline Security Analyzer 2.1.1
Firma Microsoft opublikowała najnowszą wersję darmowego narzędzia skanującego Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) w wersji 2.1.1. Najnowsza wersja programu oferuje kompatybilność z systemami Windows 7 oraz Windows Server 2008 R2.
+
Microsoft Security Bulletin (09/2009)
Firma Microsoft opublikowała sierpniowy biuletyn bezpieczeństwa informujący o usunięciu pięciu poważnych błędów w swoich produktach. Wszystkie otrzymały status „krytyczny”.
+
Poważny/Krytyczny błąd w systemach operacyjnych Windows Vista i Windows Server 2008
Błąd dotyczy nowej wersji protokołu SMB2 zaimplementowanego w systemach operacyjnych Windows Vista/Server 2008.
+
Błąd w kontrolce ActiveX - Microsoft
Firma Microsoft informuje swoich użytkowników o błędzie w zabezpieczeniach kontrolki Microsoft Video ActiveX. Atakujący, który wykorzysta tą lukę może doprowadzić do zdalnego wykonania kodu i przejąć kontrolę nad komputerem ofiary.
+
Microsoft Security Bulletin (06/2009)
Firma Microsoft opublikowała czerwcowy biuletyn bezpieczeństwa informujących o usunięciu dziesięciu poważnych błędów w swoich produktach. Sześć otrzymało status „krytyczny", trzy „ważny” i jeden „umiarkowany”. Wszystkie krytyczne biuletyny opisują luki mogące pozwolić na zdalne wykonanie kodu.
+
Poważna luka w systemach firmy Microsoft
Firma Microsoft opublikowała informacje w postaci biuletynu MS08-067 o podatności w systemach operacyjnych, pozwalającej na zdalne wykonanie kodu.
+