Biuletyn bezpieczeństwa Microsoft
Firma Microsoft w dniu 18.11.2014 r. opublikowała biuletyny bezpieczeństwa, w których informuje o aktualizacji opisanej jako „krytyczna” (podatność CVE-2014-6324).
+
POODLE - krytyczna podatność SSLv3
Badacze z firmy Google udostępnili informację o ataku na protokół SSLv3 nazwanym POODLE - Padding Oracle On Downgraded Legacy Encryption.
+
Luka bezpieczeństwa w powłoce systemowej Bash
W powłoce systemowej Bash wykryto krytyczną lukę bezpieczeństwa pozwalającą atakującemu na zdalne wykonanie kodu, co może doprowadzić do przejęcia kontroli nad atakowaną maszyną.
+
Mozilla Foundation Security Advisories
Firma Mozilla opublikowała biuletyny bezpieczeństwa Mozilla Foundation Security Advisories, w których zawarła poprawki do swoich produktów. Podatności wykryte w poprzednich wersjach oprogramowania mogą pozwolić m.in. na wykonanie dowolnego kodu.
+
Aktualizacja przeglądarki Opera
Pojawiła się nowa wersja przeglądarki Opera w wersji 22.00. Luki występujące w poprzednich wersjach przeglądarki spowodowane są podatną wersją Chromium.
+
Biuletyn Bezpieczeństwa Cisco
Firma Cisco opublikowała biuletyn bezpieczeństwa zwierający informacje o podatnościach występujących w Cisco WebEx Recording Format oraz Advanced Recording Format Players, które mogą umożliwić zdalnej osobie atakującej wykonanie dowolnego kodu.
+
Aktualizacja Apple iTunes
Firma Apple wydała iTunes w wersji 11.1.4, w celu usunięcia luk w zabezpieczeniach aplikacji. Eksploatacja podatności może pozwolić atakującemu na wykonanie dowolnego kodu lub przeprowadzenie ataku typu DoS.
+
Ataki bazujące na protokole NTP
NTP to protokół działający na porcie 123, który odpowiada za synchronizację czasu pomiędzy komputerami np. w obrębie danej sieci komputerowej. W ostatnim czasie zaczęto odnotowywać zwiększoną liczbę ataków przeprowadzanych z wykorzystaniem tego protokołu, polegających na wykonaniu dowolnego zapytania z dowolnego adresu IP z sieci Internet do powszechnie widocznych serwerów NTP.
+
Google Chrome 31.0.1650.63
Ukazała się najnowsza wersja przeglądarki Google Chrome 31.0.1650.63 dla systemów Windows, Linux, Macintosh oraz platform Chrome.
+
Biuletyn bezpieczeństwa Adobe dla Flash Player
Firma Adobe opublikowała biuletyn bezpieczeństwa dla programu Adobe Flash Player. Wykorzystanie wykrytych podatności może pozwolić atakującemu na przejęcie kontroli nad systemem użytkownika.
+
Opera 16.00
Pojawiła się nowa wersja przeglądarki Opera 16.00. Luki występujące w poprzednich wersjach przeglądarki spowodowane są podatną wersją Chromium.
+
Microsoft Security Advisory dla programu Internet Explorer
Firma Microsoft opublikowała Microsoft Security Advisory 2887505 informujący o luce występującej w programie Internet Explorer. Odkryta podatność umożliwia zdalne wykonanie kodu.
+
Microsoft Security Bulletin 07/2013
Firma Microsoft opublikowała lipcowe biuletyny bezpieczeństwa, w których informuje o usunięciu wielu błędów w swoich produktach. Sześć aktualizacji posiada status „krytyczny”, a jedna sklasyfikowana została jako „ważna”.
+
Microsoft Security Bulletin 06/2013
Firma Microsoft opublikowała czerwcowe biuletyny bezpieczeństwa, w których informuje o usunięciu wielu błędów w swoich produktach. Jedna aktualizacja posiada status „krytyczny”, a cztery sklasyfikowane zostały jako „ważne”.
+
Aktualizacja Apple QuickTime
Firma Apple wydała nową wersję programu QuickTime w wersji 7.7.4. Luki występujące w poprzednich wersjach przeglądarki mogą pozwolić atakującemu na wykonanie dowolnego kodu w systemie użytkownika.
+
Google Chrome 27.0.1453.93
Ukazała się najnowsza wersja przeglądarki internetowej Chrome w wersji 27.0.1453.93 dla systemów Windows, Mac, Linux oraz platform Chrome.
+
Microsoft Security Bulletin 05/2013
Firma Microsoft opublikowała nowe biuletyny bezpieczeństwa, w których informuje o usunięciu wielu błędów w swoich produktach. Dwie aktualizacje posiadają status „krytyczny”, a osiem sklasyfikowanych zostało jako „ważne”.
+
Biuletyn Bezpieczeństwa Adobe dla Adobe Flash Player
Firma Adobe opublikowała biuletyn bezpieczeństwa dla programu Adobe Flash Player. Wykorzystanie wykrytych podatności może pozwolić atakującemu na przejęcie kontroli nad systemem użytkownika
+
Google Chrome 23.0.1271.95
Ukazała się najnowsza wersja znanej przeglądarki internetowej Chrome w wersji 23.0.1271.95 dla systemów Windows, Mac, Linux oraz platform Chrome.
+
Google Chrome 23.0.1271.91
Ukazała się najnowsza wersja znanej przeglądarki internetowej Chrome w wersji 23.0.1271.91 dla systemów Windows, Mac, Linux oraz platform Chrome.
+

Wybierz Strony