Porozumienia - ustawa KSC

Porozumienia - ustawa KSC

Na podstawie art 26 ust. 10 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r.  o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa Zespoły Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego poziomu krajowego wskazane w przedmiotowej ustawie mogą, w drodze porozumienia, powierzyć sobie wzajemne wykonywanie zdań w stosunku do niektórych rodzajów podmiotów wymienionych w danym akcie prawnym. W związku z powyższym zamieszczamy kopie zawartych przez CSIRT GOV porozumień, które możliwe do pobrania są również ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 

Opcje strony

do góry