Biuletyn bezpieczeństwa Apple
Firma Apple opublikowała biuletyn bezpieczeństwa przeznaczony dla oprogramowania Safari. Wykorzystanie wykrytych błędów może umożliwić osobie atakującej m.in. na wykonanie kodu w systemie użytkownika.
+
Biuletyny bezpieczeństwa Apple
Firma Apple opublikowała biuletyny bezpieczeństwa przeznaczony dla oprogramowania OS X, Safari, iOS oraz Appl TV. Wykorzystanie wykrytych błędów może umożliwić osobie atakującej przejęcie kontroli nad podatnym systemem.
+
Biuletyny bezpieczeństwa firmy Apple
Firma Apple wydała aktualizację dla systemów iOS, OS X Yosemite oraz Apple TV. Podatności występujące w poprzednich wersjach programów mogą pozwolić osobie atakującej na zdalne wykonanie dowolnego kodu.
+
Aktualizacja Apple OS X, iOS oraz oprogramowania Apple TV
Firma Apple wydała nową wersję oprogramowania OS X, iOS oraz Apple TV. Podatności występujące w poprzednich wersjach programów mogą pozwolić osobie atakującej na wykonanie dowolnego kodu.
+
Poprawka bezpieczeństwa dla Apple Safari
Ukazała się najnowsza poprawka bezpieczeństwa przeznaczona dla Apple Safari 6.1.3 oraz 7.0.3 dla systemu OS X. Podatności występujące w poprzednich wersjach pozwalają m.in. na zdalne wykonanie kodu.
+
Aktualizacja Apple OS X
Firma Apple wydała nową wersję oprogramowania OS X Mavericks w wersji 10.9.2 oraz opublikowała biuletyn bezpieczeństwa 2014-001.
+
Poprawka bezpieczeństwa dla Apple Safari
Ukazała się najnowsza poprawka bezpieczeństwa przeznaczona dla Apple Safari 6.1.2 oraz 7.0.2 dla systemu OS X. Podatności występujące w poprzednich wersjach pozwalają m.in. na zdalne wykonanie kodu.
+
Aktualizacja Apple QuickTime
Firma Apple wydała nową wersję programu QuickTime w wersji 7.7.5. Luki występujące w poprzednich wersjach oprogramowania mogą pozwolić atakującemu m.in. na wykonanie dowolnego kodu w systemie użytkownika.
+
Aktualizacja Apple iTunes
Firma Apple wydała iTunes w wersji 11.1.4, w celu usunięcia luk w zabezpieczeniach aplikacji. Eksploatacja podatności może pozwolić atakującemu na wykonanie dowolnego kodu lub przeprowadzenie ataku typu DoS.
+
Apple OS x 10.8.4 oraz poprawka bezpieczeństwa 2013-002
Ukazała się najnowsza wersja systemu operacyjnego Apple X 10.8.4 oraz poprawka bezpieczeństwa 2013-002. Podatności występujące w poprzednich wersjach pozwalają na wykonanie dowolnego kodu, pozyskanie poufnych informacji lub umożliwienie przeprowadzenia ataku typu Denial-of-service.
+
Poprawka bezpieczeństwa dla Apple Safari
Ukazała się najnowsza poprawka bezpieczeństwa dla Apple Safari na OS X. Podatności występujące w poprzednich wersjach pozwalają na zdalne wykonanie kodu lub umożliwiają przeprowadzenie ataku typu Denial-of-service.
+
Aktualizacja Apple QuickTime
Firma Apple wydała nową wersję programu QuickTime w wersji 7.7.4. Luki występujące w poprzednich wersjach przeglądarki mogą pozwolić atakującemu na wykonanie dowolnego kodu w systemie użytkownika.
+
Flashback Malware Removal Tool od Apple
Firma Apple udostępniła narzędzie do usuwania najpopularniejszych wariantów szkodliwego oprogramowania typu Flashback. Jeśli malware zostanie wykryty, narzędzie usunie szkodliwe oprogramowanie automatycznie a następnie powiadomi o tym fakcie użytkownika.
+
Nowe aktualizacje firmy Apple
Firma Apple wydała aktualizacje Javy likwidujące luki, które pozwalały atakującemu na wykonanie dowolnego kodu, przeprowadzenie ataku DoS (Denial-of-Service) lub ujawnienie poufnych informacji.
+
iTunes - aktualizacja do wersji 10.5.1
Firma Apple wydała iTunes w wersji 10.5.1 w celu usunięcia luki w zabezpieczeniach aplikacji. Eksploatacja luki może pozwolić atakującemu na wykonanie ataku Man-in-the-Middle.
+
Zbiór aktualizacji bezpieczeństwa Apple
Firma Apple wydała zbiór aktualizacji bezpieczeństwa dla produktów: Apple iOS, Safari 5.1.1, OS X Lion v10.7.2, iWork 09 oraz Apple TV 4.4. Aktualizacje usuwają wiele luk w zabezpieczeniach, których wykorzystanie mogłoby pozwolić atakującemu na wykonanie dowolnego kodu, przeprowadzenie ataku typu odmowa usługi (denial-of-service), uzyskanie poufnych informacji lub obejście wymogów bezpieczeństwa.
+
iTunes - aktualizacja do wersji 10,5
Firma Apple wydała iTunes w wersji 10,5 w celu usunięcia wielu luk w zabezpieczeniach aplikacji. Wykorzystanie tych luk może pozwolić atakującemu na wykonanie dowolnego kodu lub umożliwić wykonanie ataku typu DoS (Denial-of-Service).
+
Aktualizacja Apple QuickTime
Firma Apple wydała nową wersję programu QuickTime w wersji 7.7 dla systemów Mac oraz Microsoft Windows.
+
Security Update dla Mac OS X
Firma Apple wydała Security Update 2011-001 dla Mac OS X v10.6.7 łatający wiele luk w zabezpieczeniach. Wykorzystanie tych podatności może pozwolić atakującemu na wykonanie dowolnego kodu, przeprowadzenie ataku typu odmowa usługi (denial-of-service) lub uzyskanie dostępu do poufnych informacji użytkownika.
+
Dwie aktualizacje pakietu Java
Firma Apple wydała dwie nowe aktualizacje – Java update 8 dla systemu Mac OS X 10.5 oraz Java update 3 dla Mac OS X 10.6, w celu usunięcia wielu luk dotyczących pakietu Java. Eksploatacja tych luk może pozwolić atakującemu na wykonanie dowolnego kodu lub umożliwić wykonanie ataku typu DoS (Denial-of-Serwis).
+

Wybierz Strony