Microsoft Security Bulletin 03/2011
Firma Microsoft opublikowała marcowy biuletyn bezpieczeństwa, w którym informuje o usunięciu trzech błędów w swoich produktach. Jedna aktualizacja posiada status „krytyczny”, dwie pozostałe zostały sklasyfikowane jako „ważne”.
+
Microsoft Security Bulletin 02/2011
Firma Microsoft opublikowała lutowy zbiorczy biuletyn bezpieczeństwa, w którym informuje o wydaniu dwunastu aktualizacji do swoich produktów. Trzy aktualizacje oznaczono jako "krytyczne", pozostałe zostały sklasyfikowane jako "ważne".
+
Groźna luka w Windows
Firma Microsoft potwierdziła doniesienia dotyczące krytycznych błędów, wykrytych w komponencie systemu Windows służącym do renderowania grafiki "Windows Graphics Rendering Engine".
+
Luka w kontrolce ActiveX w narzędziu administracyjnym Microsoft WMI Tools
Wykryte zostały luki w WBEMSingleView.ocx w kontrolce ActiveX, która jest częścią pakietu administracyjnego Microsoft WMI Tools. Wykorzystanie tej luki może pozwolić atakującemu na wykonanie dowolnego kodu.
+
Grudniowe łaty Microsoftu 12/2010
Firma Microsoft opublikowała grudniowy biuletyn bezpieczeństwa, w którym informuje o usunięciu 17 błędów w swoich produktach. 2 aktualizacje posiadają status „krytyczny”, 14 „ważny” i jedna „umiarkowany”
+
Błąd 0-day w Microsoft Windows
Jak podaje portal http://secunia.com/, wykryty został poważny błąd w win32k.sys. Podatność spowodowana jest niewłaściwą interpretacją funkcji "GreEnableEUDC()", która może zostać wykorzystana przez osobę atakującą do eskalacji uprawnień lub przeprowadzenia ataku odmowy usługi (Denial of Service).
+
Microsoft Security Bulletin 11/2010
Firma Microsoft opublikowała listopadowy zbiorczy biuletyn bezpieczeństwa, w którym informuje o wydaniu trzech aktualizacji do swoich produktów. Jedna aktualizacja otrzymała status "krytycznej", dwie pozostałe zostały sklasyfikowane jako "ważne".
+
Błąd 0-day dla przeglądarki Internet Explorer firmy Microsoft
W dniu wczorajszym firma Microsoft poinformowała o zaobserwowaniu wzmożonych ataków na przeglądarkę internetową Internet Explorer co spowodowane jest odkryciem podatności typu 0-day (CVE-2010-3962) we wszystkich wspieranych wersjach przeglądarki.
+
Październikowe łaty Microsoftu 10/2010
Firma Microsoft opublikowała październikowy zbiorczy biuletyn bezpieczeństwa, w którym informuje o wydaniu szesnastu aktualizacji do swoich produktów. Cztery aktualizacje posiadają status "krytycznych", dziesięć zostało sklasyfikowane jako "ważne" a dwie określono mianem „umiarkowane”.
+
„Ważna” poprawka w aplikacji ASP.NET
W dniu dzisiejszym firma Microsoft wydała biuletyn bezpieczeństwa MS10-70, sklasyfikowany jako „ważny”, dotyczący błędu w aplikacji ASP.NET.
+
Luka w zabezpieczeniach ASP.NET
Wykryto podatności w zabezpieczeniach platformy ASP.NET, umożliwiające na nieuprawnione pobieranie plików znajdujących się wewnątrz aplikacji (np. web.config) jak również zezwalające na odczyt zaszyfrowanych elementów strony.
+
Wrześniowe łaty Microsoftu 09/2010
Firma Microsoft opublikowała wrześniowy biuletyn bezpieczeństwa, w którym informuje o usunięciu dziewięciu błędów w swoich produktach. Cztery aktualizacje posiadają status "krytycznych", pozostałe pięć zostało sklasyfikowane jako "ważne".
+
Poważny błąd w systemach operacyjnych firmy Microsoft Windows
W ostatnim czasie głośno jest o poważnej luce w zabezpieczeniach systemów Windows “DLL Preloading Bug”. Powyższa luka pozwala na podrzucenie dowolnej biblioteki dołączanej dynamicznie DLL do systemu operacyjnego i załadowanie jej przy wykorzystaniu dowolnej aplikacji zainstalowanej na komputerze ofiary.
+
Microsoft Baseline Security Analyzer 2.2 (MBSA) - wydany
Firma Microsoft wydała nową wersje oprogramowania Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA). Powyższe oprogramowanie pozwala na weryfikację poziomu zaktualizowania systemu operacyjnego Microsoft Windows.
+
Sierpniowe łaty Microsoftu 08/2010
Firma Microsoft opublikowała sierpniowy biuletyn bezpieczeństwa, w którym informuje o usunięciu piętnastu błędów w swoich produktach. Dziewięć aktualizacji posiada status "krytycznych", pozostałe sześć zostało sklasyfikowane jako "ważne".
+
Biuletyn bezpieczeństwa MS10-046
Firma Microsoft wydała biuletyn bezpieczeństwa MS10-046 w celu załatania krytycznej luki w systemach Microsoft Windows. Luka związana jest z błędami w Windows Shell, które stwarzają możliwość uzyskania zdalnego dostępu do komputera w czasie przetwarzania skrótów (.lnk).
+
Lipcowe łaty Microsoftu 07/2010
W miesiącu lipcu firma Microsoft wydała cztery biuletyny bezpieczeństwa. Trzy zostały sklasyfikowane jako „krytyczne” a czwarty jako „ważny”. Biuletyny dotyczą luk pozwalających na zdalne wykonanie kodu.
+
Czerwcowe łaty Microsoftu 06/2010
W miesiącu czerwcu firma Microsoft wydała dziesięć biuletynów bezpieczeństwa. Trzy zostały sklasyfikowane jako „krytyczne” a pozostałe siedem jako „ważne”. Biuletyny dotyczą luk pozwalających na wykonanie dowolnego kodu lub pracę z podwyższonymi uprawnieniami.
+
Majowe łaty Microsoftu 05/2010
W miesiącu maju firma Microsoft wydała dwa biuletyny bezpieczeństwa. Oba zostały sklasyfikowane jako „krytyczne”. Biuletyny dotyczą luk pozwalających na zdalne wykonanie kodu przez atakującego na maszynie ofiary.
+
Zapowiedź majowych biuletynów bezpieczeństwa
W najbliższy wtorek (11.05.2010) firma Microsoft planuje wydać majowe biuletyny bezpieczeństwa. Pojawią się dwa biuletyny o „krytycznym” stopniu ważność. Pierwszy z nich dotyczyć będzie systemów operacyjnych Windows, drugi pakietu biurowego Microsoft Office. Oba biuletyny dotyczą podatności umożliwiających zdalne wykonanie kodu przez napastnika.
+

Wybierz Strony