CSIRT GOV

https://csirt.gov.pl/cer/zgloszenie-osob-do-kont/961,Zgloszenie-osob-do-kontaktow-z-CSIRT-GOV.html
18.06.2024, 23:29

Zgłoszenie osób do kontaktów z CSIRT GOV

Wyznaczone osoby do kontaktów z CSIRT GOV należy zgłosić poprzez wypełnienie formularza  i przesłanie go na adres   wpisując w temacie wiadomości:
<formularz zgłoszenia osób wyznaczonych do kontaktów z CSIRT GOV + skrócona nazwa instytucji>, której zgłoszenie dotyczy.

 

Opcje strony