CSIRT GOV

https://csirt.gov.pl/cer/publikacje/raporty-o-stanie-bezpi/969,Raport-o-stanie-bezpieczenstwa-cyberprzestrzeni-RP-w-2019-roku.html
2024-02-29, 20:33

Raport o stanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP w 2019 roku

Zapraszamy do zapoznania się z raportem o stanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP w 2019 roku.

Raport publikowany jest w celu podnoszenia świadomości użytkowników o aktualnych zagrożeniach i podatnościach, a także skutkach ich ewentualnego wystąpienia dla systemów teleinformatycznych. Ujęte w Raporcie informacje, w tym dane statystyczne, mają dostarczyć wiedzy niezbędnej dla procesów planowania i wdrażania w instytucjach rozwiązań przyczyniających się do podwyższenia odporności jawnych systemów teleinformatycznych.

Opcje strony