CSIRT GOV

https://csirt.gov.pl/cer/publikacje/informacje-dotyczace-cy/976,Log4Shell-Informacja-nt-obslugi-incydentu-cyberbezpieczenstwa.html
2022-05-27, 05:40

Log4Shell - Informacja nt. obsługi incydentu cyberbezpieczeństwa

Niniejsze opracowanie zawiera informacje o incydencie cyberbezpieczeństwa związanym z ujawnieniem podatności w powszechnie stosowanej bibliotece oprogramowania oraz przebieg jego obsługi przez Zespoły Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego (CSIRT) działające na poziomie krajowym w rozumieniu ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa z dnia 5 lipca 2018 roku.

Opcje strony