CSIRT GOV

https://csirt.gov.pl/cer/zglaszanie-incydentu/16,Zglaszanie-incydentu.html
2023-01-31, 12:16

Zgłaszanie incydentu

Zgłaszać incydenty teleinformatyczne do CSIRT GOV mogą podmioty wskazane w art. 26  ust 7 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie:
www.csirt.gov.pl w zakładce zgłaszanie incydentu oraz przesłanie:


•    E-mailem na adres:
 


W celu zachowania poufności przesyłanych danych można w kontaktach z CSIRT GOV używać szyfrowania przesyłek elektronicznych. Do tego celu używać można systemu PGP/GPG. Aktualnie obowiązujący klucz publiczny PGP zespołu CSIRT GOV dostępny jest na stronie www.csirt.gov.pl w zakładce klucz PGP.
W przypadku braku możliwości dokonania zgłoszenia albo przekazania ich w postaci elektronicznej zgłosić incydent można poprzez przesłanie wypełnionego formularza:


•    Faksem na numer: +48 22 58 58 833,


Lub 


•    Pocztą tradycyjną na adres: 

CSIRT GOV
Ul. Rakowiecka 2A
00-993 Warszawa

W przypadku konieczności pilnego kontaktu prosimy o kontakt telefoniczny do Dyżurnego CSIRT GOV pod nr +48 22 58 59 373

Opcje strony