Przedmiotowy dokument zawiera wytyczne, które powinny być stosowane do wszystkich wariantów (Desktop, Server, Advanced Platform) produktu. Zalecane ustawienia dotyczą podstawowego systemu operacyjnego, jak również wielu powszechnie używanych usług, które system może obsługiwać w środowisku sieciowym. Zalecamy zapoznanie się z dokumentem głównie administratorom systemu z rodziny Red Hat Enterprise Linux.
Więcej

Tagi