Wiadomości ogólne

Ćwiczenia NATO "Cyber Coalition 2015"

W dniach 16-20 listopada 2015 roku odbyła się ósma edycja ćwiczeń NATO pod nazwą "Cyber Coalition 2015", w której wzięło udział ponad 600 specjalistów w zakresie cyberobrony z państw NATO i partnerów. Pierwsza edycja ćwiczeń odbyła się w listopadzie 2008 roku, w której uczestniczył wyłącznie Sojusz Północnoatlantycki.

W ćwiczeniach biorą udział państwa sojusznicze, w tym zespoły reagowania na incydenty komputerowe zarówno z NATO, jak i państw członkowskich.  Rządowy Zespół Reagowania na Incydenty Komputerowe CERT.GOV.PL po raz szósty reprezentował Polskę podczas ćwiczeń "Cyber Coalition". Celem ćwiczeń jest wzmocnienie zdolności do reagowania na incydenty komputerowe państw NATO i partnerów, wzmocnienie współpracy pomiędzy poszczególnymi zespołami reagowania oraz wspieranie procesu podejmowania decyzji strategicznych Sojuszu i państw członkowskich. Zarządzanie ćwiczeniami było koordynowane z centrum ćwiczenia w Estonii.

Udział w "Cyber Coalition 2015" umożliwił wzmocnienie kompetencji technicznych zespołu CERT.GOV.PL oraz sprawdzenie możliwości koordynacji z innymi krajami Sojuszu w zakresie obsługi incydentów teleinformatycznych.

Więcej informacji dostępnych jest pod adresem: http://www.nato.int/cps/en/natohq/news_124868.htm

Opcje strony

do góry