Wiadomości ogólne

Strona znajduje się w archiwum.

Wznowienie cyklu szkoleń dla administracji rządowej i samorządowej w 2014 r.

W dniu 18 listopada 2014 r. planowane jest przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia dla administratorów systemów teleinformatycznych administracji państwowej. Szkolenia oferowane są w ramach współpracy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z firmą Microsoft w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego SCP (Security Cooperation Program).

Szkolenie głównie dotyczyć będzie zakończenia wsparcia dla Windows Server 2003. Poruszanymi tematami na szkoleniu będą również zagadnienia bezpieczeństwa rodziny Windows Server, narzędzia oceny zabezpieczeń w Windows Server 2008 R2, praktyczne aspekty ochrony środowisk serwerowych Windows oraz rekomendowane zasady bezpieczeństwa w środowisku domeny Windows.

Czas trwania szkolenia:  1 dzień (godz. 8:30-17:00)

Szkolenie skierowane jest do: Administratorów systemów teleinformatycznych w jednostkach administracji państwowej.

Miejsce szkolenia: Warszawa, koszty dojazdu pokrywa uczestnik szkolenia.

Instytucje zainteresowane uczestnictwem w szkoleniach proszone są o przysłanie wypełnionego formularza znajdującego się w zakładce "Szkolenia", podpisanego przez kierownika jednostki organizacyjnej, na adres kursyms.dbti@abw.gov.pl lub pismem kierowanym na Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego ABW.

Zastrzegamy możliwość nie odpowiadania na wszystkie zgłoszenia. Przy dużej ilości zgłoszeń o wyborze decydować będzie data ich otrzymania. Ponadto w pierwszej kolejności na szkolenia kwalifikowane będą osoby z pierwszych pozycji przesłanych list.

Opcje strony

do góry