Microsoft Security Update Guide

Microsoft opublikował przewodnik zawierający dobre praktyki i porady w zakresie aktualizacji zabezpieczeń oprogramowania Microsoft – „Microsoft Security Update Guide”.

W „Microsoft Security Update Guide” administratorzy systemów oraz użytkownicy znajdą praktyczne porady dotyczące w szczególności:

  • zarządzania podatnościami oprogramowania systemowego i aplikacyjnego
  • przebiegu procesu aktualizacji zabezpieczeń systemowych i aplikacyjnych – m.in. publikacji i zawartości biuletynów bezpieczeństwa i pakietów aktualizacyjnych
  • oceny ryzyka związanego z podatnościami – m.in. omówienie opracowanego przez Microsoft systemu klasyfikacji wagi zagrożeń wynikających z wykrytych podatności systemowych i aplikacyjnych
  • scenariuszy aktualizacji zabezpieczeń systemowych i aplikacyjnych
  • monitorowania systemu i aplikacji po dokonaniu aktualizacji
  • dobrych praktyk w zakresie śledzenia informacji dotyczących nowych zagrożeń i podatności

Poradnik zawiera również słownik pojęć związanych z zagrożeniami, podatnościami i aktualizacją zabezpieczeń systemowych i aplikacyjnych.


Zespół CERT.GOV.PL zaleca zapoznanie się z dokumentem, który do pobrania jest pod adresem:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=c3d986d0-ecc3-4ce0-9c25-048ec5b52a4f&displaylang=en

Ocena: 5/5 (2)
A
A+
A++
Drukuj
PDF

Tagi