Microsoft Security Bulletin 09/2013

Firma Microsoft opublikowała wrześniowe biuletyny bezpieczeństwa, w których informuje o usunięciu wielu błędów w swoich produktach. Cztery aktualizacje posiadają status „krytyczny”, a dziewięć sklasyfikowanych zostało, jako „ważne”.

Podatności uznane, jako „krytyczne”:

 • MS13-067 - dotyczy luk występujących w zabezpieczeniach programu Microsoft SharePoint Server. Aktualizacja usuwa dziesięć luk. Najpoważniejsza z nich może pozwolić na zdalne wykonanie kodu.
 • MS13-068 - dotyczy luki występującej w Microsoft Outlook. Poprawka usuwa lukę mogącą pozwolić na zdalne wykonanie kodu w przypadku, gdy użytkownik otworzy specjalnie spreparowaną wiadomość e-mail za pomocą programu Microsoft Outlook. Osoba atakująca, której uda się wykorzystać tę lukę, może uzyskać takie same uprawnienia, jak użytkownik lokalny.
 • MS13-069 - dotyczy luk występujących w zabezpieczeniach programu Internet Explorer. Poprawka usuwa dziewięć luk, mogących pozwolić na zdalne wykonanie kodu, w przypadku, gdy użytkownik wyświetli specjalnie spreparowaną stronę sieci Web przy użyciu programu Internet Explorer. Osoba atakująca, której uda się wykorzystać najpoważniejszą z tych luk, może uzyskać takie same uprawnienia, jak użytkownik lokalny.
 • MS13-070 - dotyczy luk występujących w zabezpieczeniach systemów Microsoft Windows. Luka ta może pozwolić na zdalne wykonanie kodu, jeśli użytkownik otworzy plik zawierający specjalnie spreparowany obiekt OLE. Osoba atakująca, której uda się wykorzystać tę lukę, może uzyskać takie same uprawnienia, jak bieżącego użytkownika.

Podatności uznane jako „ważne”:

 • MS13-071 - dotyczy luki występującej w zabezpieczeniach systemów Microsoft Windows. Poprawka usuwa lukę w zabezpieczeniach występującą w Windows Theme File. Luka ta może pozwolić na zdalne wykonanie kodu, jeśli użytkownik skorzysta z specjalnie spreparowanego motywu systemu Windows.
 • MS13-072 - dotyczy luk występujących w zabezpieczeniach pakietu Microsoft Office. Poprawka usuwa trzynaście luk, najpoważniejsze z nich mogą pozwolić na zdalne wykonanie kodu, jeśli użytkownik otworzy specjalnie spreparowany plik przy użyciu oprogramowania Microsoft Office. Osoba atakująca, której uda się wykorzystać najpoważniejsze z tych luk, może uzyskać takie same uprawnienia, jak bieżącego użytkownika.
 • MS13-073 - dotyczy luk występujących w Microsoft Excel. Poprawka usuwa trzy luki, mogące pozwolić na zdalne wykonanie kodu, jeśli użytkownik otworzy specjalnie spreparowany plik pakietu Office. Osoba atakująca, której uda się wykorzystać najpoważniejsze z tych luk, może uzyskać takie same uprawnienia, jak bieżącego użytkownika.
 • MS13-074 - dotyczy luk występujących w Microsoft Access. Poprawka usuwa trzy luki, mogące pozwolić na zdalne wykonanie kodu, jeśli użytkownik otworzy specjalnie spreparowany plik programu Access. Osoba atakująca, której uda się wykorzystać te luki, może uzyskać takie same uprawnienia, jak bieżącego użytkownika.
 • MS13-075 - dotyczy luki występującej w Microsoft Office. Poprawka usuwa lukę mogącą umożliwić podniesienie uprawnień, jeśli zalogowany atakujący uruchomi przeglądarkę Internet Explorer z paska narzędzi w programie Microsoft Pinyin IME dla języka chińskiego uproszczonego. Osoba atakująca, której uda się wykorzystać tę lukę, może uruchomić dowolny kod w trybie jądra. Osoba taka może wówczas instalować programy, przeglądać, zmieniać i usuwać dane oraz tworzyć nowe konta z pełnymi uprawnieniami administratora.
 • MS13-076 - dotyczy luk występujących w zabezpieczeniach systemu Windows. Aktualizacja usuwa siedem luk, mogących umożliwić podniesienie uprawnień, jeśli osoba atakująca zaloguje się do systemu i uruchomi specjalnie spreparowaną aplikację. Osoba atakująca musi dysponować prawidłowymi poświadczeniami logowania oraz być w stanie zalogować się lokalnie.
 • MS13-077 - dotyczy luki występującej w Windows Service Control Manager. Aktualizacja usuwa lukę, mogącą umożliwić podniesienie uprawnień, jeśli osoba atakująca przekona uwierzytelnionego użytkownika na wykonanie specjalnie spreparowanej aplikacji. Aby wykorzystać tę lukę, atakujący musi dysponować prawidłowymi poświadczeniami logowania oraz być w stanie zalogować się lokalnie lub przekonać użytkownika do uruchomienia specjalnego programu.
 • MS13-078 - dotyczy luki występującej w zabezpieczeniach programu FrontPage. Luka ta może pozwolić na ujawnienie informacji, jeśli użytkownik otworzy specjalnie spreparowany dokument programu FrontPage. Luki nie można wykorzystać automatycznie, aby atak się powiódł, użytkownik musi otworzyć specjalnie spreparowany dokument.
 • MS13-079 - dotyczy luki występującej w zabezpieczeniach usługi Active Directory. Aktualizacja poprawia lukę umożliwiającą odmowę usługi, jeśli osoba atakująca wyśle specjalnie spreparowaną kwerendę do Lightweight Directory Access (LDAP) oraz protokołów serwisowych.

CERT.GOV.PL zaleca użytkownikom i administratorom zastosowanie wszelkich niezbędnych aktualizacji w celu minimalizacji zagrożeń.

Źródło: http://technet.microsoft.com/en-us/security/bulletin/ms13-sep
 

Ocena: 5/5 (1)
A
A+
A++
Drukuj
PDF

Tagi