Poprawki i aktualizacje

Strona znajduje się w archiwum.

Poprawki dla Adobe Flash Media Server

Firma Adobe wydała poprawkę na odkrytą niedawno lukę w zabezpieczeniach programu Adobe Flash Server.

Luka umożliwia wykorzystanie procedury RPC do przeprowadzenia zdalnego ataku i uruchomienia dowolnego kodu ActionScript.

Podatne wersje:
Błąd dotyczy komponentów Adobe Flash Media Interactive Server i Flash Media Streaming Server do wersji 3.5.1 włącznie.

Zalecenia:
Zalecamy zapoznanie się z Adobe Security Bulletin oraz uaktualnienie oprogramowania do najnowszej wersji.

Źródło:
www.adobe.com

Opcje strony

do góry