Wznowienie cyklu szkoleń dla administracji rządowej i samorządowej w 2014 r.
W dniu 18 listopada 2014 r. planowane jest przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia dla administratorów systemów teleinformatycznych administracji państwowej. Szkolenia oferowane są w ramach współpracy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z firmą Microsoft w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego SCP (Security Cooperation Program).
+