Biuletyn bezpieczeństwa Microsoft 02/2014
Firma Microsoft opublikowała lutowy biuletyny bezpieczeństwa, w którym informuje o siedmiu aktualizacjach. Cztery aktualizacje zostały sklasyfikowane jako „krytyczne”, a trzy aktualizacje zostały sklasyfikowane jako „ważne”.
+
Microsoft Security Bulletin 5/2012
Firma Microsoft opublikowała majowy biuletyn bezpieczeństwa informujący o usunięciu wielu poważnych błędów w swoich produktach. Trzy aktualizacje posiadają status „krytyczny”, cztery pozostałe zostały sklasyfikowane jako „ważne”.
+
Podatności w Microsoft .NET Framework.
Firma Microsoft opublikowała biuletyn bezpieczeństwa MS11-100, w którym informuje o wykryciu luk w zabezpieczeniach Microsoft .NET Framework.
+