Mozilla Foundation Security Advisories
Firma Mozilla opublikowała biuletyny bezpieczeństwa Mozilla Foundation Security Advisories, w których zawarła poprawki do swoich produktów. Podatności wykryte w poprzednich wersjach oprogramowania mogą pozwolić m.in. na wykonanie dowolnego kodu.
+
Aktualizacja Google Chrome oraz Chrome OS
Google opublikowała aktualizacje zabezpieczeń dla luk występujących w Chrome oraz Chrome OS. Wykryte podatności mogą umożliwić osobie atakującej przejęcie kontroli nad zaatakowanym systemem lub przeprowadzenie ataku typu odmowa usługi.
+
Biuletyn bezpieczeństwa Microsoft 06/2014
Firma Microsoft opublikowała czerwcowe biuletyny bezpieczeństwa, w których informuje o siedmiu aktualizacjach. Dwie aktualizacje zostały sklasyfikowane, jako „krytyczne”, a pięć aktualizacji zostało sklasyfikowanych, jako „ważne”.
+
Biuletyn bezpieczeństwa Adobe dla Flash Player oraz Air
Firma Adobe opublikowała biuletyn bezpieczeństwa APSB14-16 dla programów Adobe Flash Player oraz Air. Wykorzystanie wykrytych błędów może umożliwić osobie atakującej przejęcie kontroli nad podatnym systemem.
+
Biuletyn Bezpieczeństwa Cisco
Firma Cisco opublikowała biuletyn bezpieczeństwa zwierający informacje o podatnościach występujących w Cisco WebEx Recording Format oraz Advanced Recording Format Players, które mogą umożliwić zdalnej osobie atakującej wykonanie dowolnego kodu.
+
Microsoft Security Bulletin MS14-021 - aktualizacja Internet Explorer
Firma Microsoft opublikowała aktualizację przeznaczoną dla oprogramowania Internet Explorer w wersjach od 6 do 11, łącznie z wersjami przeglądarki dla systemu Windows XP.
+
Aktualizacja Apple OS X, iOS oraz oprogramowania Apple TV
Firma Apple wydała nową wersję oprogramowania OS X, iOS oraz Apple TV. Podatności występujące w poprzednich wersjach programów mogą pozwolić osobie atakującej na wykonanie dowolnego kodu.
+
Biuletyn bezpieczeństwa Adobe Flash Player
Firma Adobe opublikowała biuletyn bezpieczeństwa APSB14-13 dla programu Adobe Flash Player. Wykorzystanie wykrytych podatności może pozwolić atakującemu na przejęcie kontroli nad systemem użytkownika.
+
Mozilla Foundation Security Advisories
Firma Mozilla opublikowała biuletyny bezpieczeństwa Mozilla Foundation Security Advisories, w których zawarła poprawki do swoich produktów. Podatności wykryte w poprzednich wersjach oprogramowania mogą pozwolić m.in. na wykonanie dowolnego kodu lub przeprowadzenie ataku typu odmowa usługi (DoS).
+
Oracle Security Advisory
Firma Oracle opublikowała biuletyny bezpieczeństwa Oracle April 2014 Security Advisory, w których zawarła 104 krytyczne poprawki do swoich produktów.
+
Poprawka bezpieczeństwa dla Apple Safari
Ukazała się najnowsza poprawka bezpieczeństwa przeznaczona dla Apple Safari 6.1.3 oraz 7.0.3 dla systemu OS X. Podatności występujące w poprzednich wersjach pozwalają m.in. na zdalne wykonanie kodu.
+
Biuletyn bezpieczeństwa Adobe Flash Player oraz AIR
Firma Adobe opublikowała biuletyn bezpieczeństwa APSB14-09 dla programu Adobe Flash Player oraz AIR. Wykorzystanie wykrytych podatności może pozwolić atakującemu na przejęcie kontroli nad systemem użytkownika.
+
Biuletyn bezpieczeństwa Microsoft 04/2014
Firma Microsoft opublikowała kwietniowy biuletyn bezpieczeństwa, w którym informuje o czterech aktualizacjach. Dwie aktualizacje zostały sklasyfikowane, jako „krytyczne”.
+
Mozilla Foundation Security Advisories
Firma Mozilla opublikowała biuletyny bezpieczeństwa Mozilla Foundation Security Advisories, w których zawarła poprawki do swoich produktów.
+
Aktualizacja Google Chrome
Ukazała się najnowsza wersja przeglądarki Google Chrome w wersji 33.0.1750.152 dla systemów Linux, Macintosh oraz platform Chrome oraz w wersji 33.0.1750.154 dla systemów Windows.
+
Biuletyn bezpieczeostwa Microsoft 03/2014
Firma Microsoft opublikowała lutowy biuletyn bezpieczeństwa, w którym informuje o pięciu aktualizacjach. Dwie aktualizacje zostały sklasyfikowane jako „krytyczne”, a trzy aktualizacje zostały sklasyfikowane jako „ważne”.
+
Biuletyn bezpieczeostwa Adobe Flash Player
Firma Adobe opublikowała biuletyn bezpieczeństwa APSB14-08 dla programu Adobe Flash Player. W najnowszej wersji swojego produktu załatanych zostało wiele błędów, mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo systemu użytkownika.
+
Aktualizacja Apple OS X
Firma Apple wydała nową wersję oprogramowania OS X Mavericks w wersji 10.9.2 oraz opublikowała biuletyn bezpieczeństwa 2014-001.
+
Poprawka bezpieczeństwa dla Apple Safari
Ukazała się najnowsza poprawka bezpieczeństwa przeznaczona dla Apple Safari 6.1.2 oraz 7.0.2 dla systemu OS X. Podatności występujące w poprzednich wersjach pozwalają m.in. na zdalne wykonanie kodu.
+
Aktualizacja Apple QuickTime
Firma Apple wydała nową wersję programu QuickTime w wersji 7.7.5. Luki występujące w poprzednich wersjach oprogramowania mogą pozwolić atakującemu m.in. na wykonanie dowolnego kodu w systemie użytkownika.
+

Wybierz Strony