Luka w kontrolce ActiveX w narzędziu administracyjnym Microsoft WMI Tools
Wykryte zostały luki w WBEMSingleView.ocx w kontrolce ActiveX, która jest częścią pakietu administracyjnego Microsoft WMI Tools. Wykorzystanie tej luki może pozwolić atakującemu na wykonanie dowolnego kodu.
+