iTunes - aktualizacja do wersji 10.5.1
Firma Apple wydała iTunes w wersji 10.5.1 w celu usunięcia luki w zabezpieczeniach aplikacji. Eksploatacja luki może pozwolić atakującemu na wykonanie ataku Man-in-the-Middle.
+
Protokół SSL/TLS podatny
Microsoft wydał poradnik bezpieczeństwa informujący o luce w protokole SSL (Secure Socket Layer) i TLS (Transport Layer Security). Wykorzystywanie tej luki może pozwolić atakującemu na odszyfrowanie ruchu SSL/TLS i uzyskanie wrażliwych informacji.
+
Poprawki bezpieczeństwa dla Apple Mac OS X
Firma Apple opublikowała poprawki bezpieczeństwa dla systemów Mac OS X.
+