Microsoft Security Bulletin 02/2011
Firma Microsoft opublikowała lutowy zbiorczy biuletyn bezpieczeństwa, w którym informuje o wydaniu dwunastu aktualizacji do swoich produktów. Trzy aktualizacje oznaczono jako "krytyczne", pozostałe zostały sklasyfikowane jako "ważne".
+
Microsoft informuje o nowym biuletynie bezpieczeństwa
Firma Microsoft wydała Security Bulletin Advance Notification, w którym poinformowała, że w lutowy biuletyn bezpieczeństwa będzie zawierać 12 aktualizacji. Trzy z nich są ocenione jako krytyczne i łatają błędy w systemie Microsoft Windows i programie Internet Explorer. Pozostałe są ocenione jako ważne i zawierają aktualizacje dla systemu Microsoft Windows i pakietu Office. Publikacja tych biuletynów zaplanowana jest na wtorek, 8 lutego 2011 roku.
+
Styczniowe łaty Microsoftu 01/11
Firma Microsoft opublikowała styczniowy biuletyn bezpieczeństwa, w którym informuje o usunięciu 2 błędów w swoich produktach. Aktualizacje posiadają status „krytyczny” i „ważny”.
+
Grudniowe łaty Microsoftu 12/2010
Firma Microsoft opublikowała grudniowy biuletyn bezpieczeństwa, w którym informuje o usunięciu 17 błędów w swoich produktach. 2 aktualizacje posiadają status „krytyczny”, 14 „ważny” i jedna „umiarkowany”
+
Zapowiedź grudniowych biuletynów bezpieczeństwa
W najbliższy wtorek (14.12.2010) firma Microsoft planuje wydać grudniowe biuletyny bezpieczeństwa. Pojawi się 17 biuletynów zabezpieczeń, w tym dwa oznaczone „krytycznym” wskaźnikiem ważności dla systemu Microsoft Windows i przeglądarki Internet Explorer. Ponadto 14 biuletynów o ważnym stopniu ważności dotyczyć będą systemu Microsoft Windows, Office i SharePoint. Pozostałe - "umiarkowane" dotyczyć będą Microsoft Exchange.
+
Poradnik bezpieczeństwa Adobe
Firma Adobe wydała poradnik bezpieczeństwa mający na celu poinformowanie użytkowników o wykryciu nowych podatności w programie Adobe Flash Media Server.
+
Microsoft Security Bulletin 11/2010
Firma Microsoft opublikowała listopadowy zbiorczy biuletyn bezpieczeństwa, w którym informuje o wydaniu trzech aktualizacji do swoich produktów. Jedna aktualizacja otrzymała status "krytycznej", dwie pozostałe zostały sklasyfikowane jako "ważne".
+
Podatności w produktach Adobe APSA10-05
Firma Adobe opublikowała nowy poradnik bezpieczeństwa APSA10-05, w którym informuje użytkowników o wykryciu poważnych błędów występujących w programach Adobe Flash Player, Reader i Acrobat.
+
„Ważna” poprawka w aplikacji ASP.NET
W dniu dzisiejszym firma Microsoft wydała biuletyn bezpieczeństwa MS10-70, sklasyfikowany jako „ważny”, dotyczący błędu w aplikacji ASP.NET.
+
Podatności w produktach Adobe
Pojawiły się nowe biuletyny bezpieczeństwa APSB10-16 oraz APSB10-19 informujące o krytycznych błędach w produktach firmy Adobe.
+
Sierpniowe łaty Microsoftu 08/2010
Firma Microsoft opublikowała sierpniowy biuletyn bezpieczeństwa, w którym informuje o usunięciu piętnastu błędów w swoich produktach. Dziewięć aktualizacji posiada status "krytycznych", pozostałe sześć zostało sklasyfikowane jako "ważne".
+
Biuletyn bezpieczeństwa MS10-046
Firma Microsoft wydała biuletyn bezpieczeństwa MS10-046 w celu załatania krytycznej luki w systemach Microsoft Windows. Luka związana jest z błędami w Windows Shell, które stwarzają możliwość uzyskania zdalnego dostępu do komputera w czasie przetwarzania skrótów (.lnk).
+
Lipcowe łaty Microsoftu 07/2010
W miesiącu lipcu firma Microsoft wydała cztery biuletyny bezpieczeństwa. Trzy zostały sklasyfikowane jako „krytyczne” a czwarty jako „ważny”. Biuletyny dotyczą luk pozwalających na zdalne wykonanie kodu.
+
Czerwcowe łaty Microsoftu 06/2010
W miesiącu czerwcu firma Microsoft wydała dziesięć biuletynów bezpieczeństwa. Trzy zostały sklasyfikowane jako „krytyczne” a pozostałe siedem jako „ważne”. Biuletyny dotyczą luk pozwalających na wykonanie dowolnego kodu lub pracę z podwyższonymi uprawnieniami.
+
Nowy biuletyn Adobe
Firma Adobe opublikowała aktualizację zabezpieczeń rozwiązującą luki w zabezpieczeniach Adobe Shockwave Player w wersjach 11.5.6.606 i wcześniejszych dla systemów Windows i Macintosh.
+
Majowe łaty Microsoftu 05/2010
W miesiącu maju firma Microsoft wydała dwa biuletyny bezpieczeństwa. Oba zostały sklasyfikowane jako „krytyczne”. Biuletyny dotyczą luk pozwalających na zdalne wykonanie kodu przez atakującego na maszynie ofiary.
+
Zapowiedź majowych biuletynów bezpieczeństwa
W najbliższy wtorek (11.05.2010) firma Microsoft planuje wydać majowe biuletyny bezpieczeństwa. Pojawią się dwa biuletyny o „krytycznym” stopniu ważność. Pierwszy z nich dotyczyć będzie systemów operacyjnych Windows, drugi pakietu biurowego Microsoft Office. Oba biuletyny dotyczą podatności umożliwiających zdalne wykonanie kodu przez napastnika.
+
Aktualizacja biuletynu MS10-025
Firma Microsoft wydała aktualizację do biuletynu zabezpieczeń MS10-025.
+
Kwietniowe łaty Microsoftu 04/2010
W miesiącu kwietniu firma Microsoft wydała jedenaście biuletynów bezpieczeństwa. Pięć zostało sklasyfikowane jako „krytyczne”, pięć jako „ważne” i jeden jako „umiarkowany”. Biuletyny dotyczą luk pozwalających na zdalne wykonanie kodu przez atakującego na maszynie ofiary, podniesienie uprawnień, DoS (Denial of Service).
+
Nowe aktualizacje Adobe Reader i Acrobat
Firma Adobe udostępniła biuletyn bezpieczeństwa informujący o załataniu 15 luk w produktach Adobe Reader i Adobe Acrobat.
+

Wybierz Strony