Microsoft Security Bulletin MS14-021 - aktualizacja Internet Explorer
Firma Microsoft opublikowała aktualizację przeznaczoną dla oprogramowania Internet Explorer w wersjach od 6 do 11, łącznie z wersjami przeglądarki dla systemu Windows XP.
+
Microsoft - Koniec wsparcia dla Windows XP
W ramach współpracy prowadzonej przez Microsoft i Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego w programie SCP (Security Cooperation Program), którego jednym z elementów jest podnoszenie świadomości społecznej w zakresie security, informowanie o zagrożeniach w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz proaktywne przeciwdziałanie im przypominamy, że 8 kwietnia 2014 roku zakończy się wsparcie dla następujących produktów Microsoft:
+
Poradnik bezpieczenstwa dotyczący luk w zabezpieczeniach programu IE
Wykryto poważne błędy w zabezpieczeniach programu Internet Explorer umożliwiające na nieuprawniony dostęp do zasobów komputera.
+
Podatność w Windows XP SP2
Pracownicy Secunia Research (Carsten Eiram i Dyon Balding) odkryli podatność w programie Flash Player (wersja 6.0.79) dostarczanego wraz z systemem operacyjnym Windows XP SP2.
+
Poradnik zabezpieczeń firmy Microsoft (954157)
Firma Microsoft wydała biuletyn bezpieczeństwa powiadamiający użytkowników o dostępności aktualizacji ograniczającej zagrożenie naruszeniem zabezpieczeń wynikające z używania kodera-dekodera Indeo w obsługiwanych wersjach systemów Microsoft Windows 2000, Windows XP i Windows Server 2003.
+
Security Compliance Management Toolkit
Ukazała się najnowsza wersja zbioru narzędzi Security Compliance Management Toolkit, usprawniających wdrażanie zalecanych ustawień zabezpieczeń dla systemów operacyjnych Windows i innych produktów Microsoft. Najnowsza wersja programu oferuje kompatybilność z systemami Windows 7 oraz Internet Explorer 8.
+
Microsoft Security Bulletin (09/2009)
Firma Microsoft opublikowała sierpniowy biuletyn bezpieczeństwa informujący o usunięciu pięciu poważnych błędów w swoich produktach. Wszystkie otrzymały status „krytyczny”.
+
Błąd w kontrolce ActiveX - Microsoft
Firma Microsoft informuje swoich użytkowników o błędzie w zabezpieczeniach kontrolki Microsoft Video ActiveX. Atakujący, który wykorzysta tą lukę może doprowadzić do zdalnego wykonania kodu i przejąć kontrolę nad komputerem ofiary.
+
Microsoft Security Bulletin (06/2009)
Firma Microsoft opublikowała czerwcowy biuletyn bezpieczeństwa informujących o usunięciu dziesięciu poważnych błędów w swoich produktach. Sześć otrzymało status „krytyczny", trzy „ważny” i jeden „umiarkowany”. Wszystkie krytyczne biuletyny opisują luki mogące pozwolić na zdalne wykonanie kodu.
+
Poważna luka w systemach firmy Microsoft
Firma Microsoft opublikowała informacje w postaci biuletynu MS08-067 o podatności w systemach operacyjnych, pozwalającej na zdalne wykonanie kodu.
+