Google Chrome 9.0.597.84
Pojawiła się nowa wersja przeglądarki Google Chrome 9.0.597.84, w której rozwiązane zostały poniższe kwestie bezpieczeństwa:
+
Microsoft informuje o nowym biuletynie bezpieczeństwa
Firma Microsoft wydała Security Bulletin Advance Notification, w którym poinformowała, że w lutowy biuletyn bezpieczeństwa będzie zawierać 12 aktualizacji. Trzy z nich są ocenione jako krytyczne i łatają błędy w systemie Microsoft Windows i programie Internet Explorer. Pozostałe są ocenione jako ważne i zawierają aktualizacje dla systemu Microsoft Windows i pakietu Office. Publikacja tych biuletynów zaplanowana jest na wtorek, 8 lutego 2011 roku.
+
Microsoft Security Bulletin 11/2010
Firma Microsoft opublikowała listopadowy zbiorczy biuletyn bezpieczeństwa, w którym informuje o wydaniu trzech aktualizacji do swoich produktów. Jedna aktualizacja otrzymała status "krytycznej", dwie pozostałe zostały sklasyfikowane jako "ważne".
+
Dwie aktualizacje pakietu Java
Firma Apple wydała dwie nowe aktualizacje – Java update 8 dla systemu Mac OS X 10.5 oraz Java update 3 dla Mac OS X 10.6, w celu usunięcia wielu luk dotyczących pakietu Java. Eksploatacja tych luk może pozwolić atakującemu na wykonanie dowolnego kodu lub umożliwić wykonanie ataku typu DoS (Denial-of-Serwis).
+
Październikowe łaty Microsoftu 10/2010
Firma Microsoft opublikowała październikowy zbiorczy biuletyn bezpieczeństwa, w którym informuje o wydaniu szesnastu aktualizacji do swoich produktów. Cztery aktualizacje posiadają status "krytycznych", dziesięć zostało sklasyfikowane jako "ważne" a dwie określono mianem „umiarkowane”.
+
Wrześniowe łaty Microsoftu 09/2010
Firma Microsoft opublikowała wrześniowy biuletyn bezpieczeństwa, w którym informuje o usunięciu dziewięciu błędów w swoich produktach. Cztery aktualizacje posiadają status "krytycznych", pozostałe pięć zostało sklasyfikowane jako "ważne".
+
Google Chrome 5.0.375.126
Pojawiła się nowa wersja przeglądarki Google Chrome 5.0.375.126 dla systemów Windows, Linux i Mac.
+
Sierpniowe łaty Microsoftu 08/2010
Firma Microsoft opublikowała sierpniowy biuletyn bezpieczeństwa, w którym informuje o usunięciu piętnastu błędów w swoich produktach. Dziewięć aktualizacji posiada status "krytycznych", pozostałe sześć zostało sklasyfikowane jako "ważne".
+
Oracle Critical Patch Update - lipiec 2010
Firma Oracle wydała Critical Patch Update for July 2010, który likwiduje 59 podatności zarówno w bazie jak i innych produktach Oracle.
+
Aktualizacja biuletynu MS10-025
Firma Microsoft wydała aktualizację do biuletynu zabezpieczeń MS10-025.
+
Podatność w aplikacjach firmy Adobe
W dniu wczorajszym firma Adobe opublikowała biuletyn bezpieczeństwa dla aplikacji Adobe Flash Player i Adobe AIR.
+
Apple łata Mac OS X
Firma Apple wypuściła nową aktualizację dla systemów Mac OS X likwidującą następujące podatności.
+
Krytyczne luki w Shockwave Player
Firma Adobe naprawiała krytyczną lukę w programie Shockwave Player. Program ten jest wykorzystywany w przeglądarkach do odtwarzania zawartości stron internetowych, które zostały wykonane w technologii Shockwave.
+
Aktualizacje Adobe
Firma Adobe udostępniła aktualizacje likwidujące 13 poważnych luk w programach Adobe Reader i Adobe Acrobat.
+
Poprawki dla Novell GroupWise
Firma Novell wydała aktualizacje dla oprogramowania obsługi poczty elektronicznej GroupWise w wersji 7 i 8. Aktualizacja usuwa wiele błędów w produktach GroupWise WebAccess oraz GroupWise Internet Agent.
+
Aktualizacja funkcji autouruchamiania systemu Windows
Firma Microsoft wydała aktualizację (967940) dla funkcji Autorun ułatwiając klientom zabezpieczenie swoich systemów.
+
Oracle - styczniowe poprawki bezpieczeństwa
Firma Oracle opublikowała styczniowy Critical Patch Update, który naprawia 41 luk w zabezpieczeniach produktów Oracle.
+
Cisco GSS podatny na DoS
Firma CISCO wydała poradnik bezpieczeństwa dotyczący podatności aplikacji Global Site Selector (GSS) na atak DoS (Denial of Service).
+
Thunderbird 2.0.0.19
Mozilla opublikowała nowe wydanie klienta pocztowego Thunderbird o numerze 2.0.0.19.
+
Aktualizacje dla ESX/ESXi
Firma VMware opublikowała aktualizacje dla produktów ESX Server oraz ESXi.
+

Wybierz Strony