Poprawki bezpieczeństwa dla Adobe Flash Player
Firma Adobe opublikowała nowy poradnik bezpieczeństwa APSB11-18, w którym informuje użytkowników o wykryciu błędów występujących w programie Adobe Flash Player.
+
Ostrzeżenie przed atakami ukierunkowanymi
W związku z informacjami o atakach ukierunkowanych na pracowników instytucji administracji publicznej, Rządowy Zespół Reagowania na Incydenty Komputerowe CERT.GOV.PL apeluje o zachowanie środków ostrożności przy przeglądaniu poczty internetowej zatytułowanej „The annual Cybersecurity meeting on April 05-08”.
+
Atak ukierunkowany na użytkowników krajowych rejestrów uprawnień do emisji.
W związku z atakiem phishingowym na użytkowników krajowych rejestrów uprawnień do emisji, Rządowy Zespół Reagowania na Incydenty Komputerowe CERT.GOV.PL ostrzega przed próbą wyłudzenia wrażliwych danych.
+
Kolejne przypadki ataków ukierunkowanych
Rządowy Zespół Reagowania na Incydenty Komputerowe został poinformowany o kolejnych przypadkach ataków ukierunkowanych na instytucje administracji publicznej.
+
Ataki ukierunkowane na instytucje administracji publicznej
Rządowy Zespół Reagowania na Incydenty Komputerowe CERT.GOV.PL uzyskał informację o przypadkach ataków ukierunkowanych, których celem są pracownicy instytucji administracji publicznej.
+