Google Chrome 18.0.1025.168
Ukazała się najnowsza wersja znanej przeglądarki internetowej Chrome w wersji 18.0.1025.168 dla systemów Windows, Mac, Linux oraz platform Chrome.
+
Google Chrome 18.0.1025.151
Ukazała się najnowsza wersja znanej przeglądarki internetowej Chrome w wersji 18.0.1025.151 dla systemów Windows, Mac, Linux oraz platform Chrome.
+
Google Chrome 18.0.1025.142
Ukazała się najnowsza wersja znanej przeglądarki internetowej Chrome w wersji 18.0.1025.142 dla systemów Windows, Mac, Linux oraz platform Chrome.
+
Cisco Security Advisories
Firma Cisco opublikowała poradniki bezpieczeństwa informujące o podatnościach występujących w jej produktach.
+
Aktualizacja Adobe Flash Player
Firma Adobe opublikowała biuletyn bezpieczeństwa Adobe Security Bulletin APSB12-07 dotyczący podatności występujących w Adobe Flash Player.
+
Google Chrome 17.0.963.83
Ukazała się najnowsza wersja znanej przeglądarki internetowej Chrome w wersji 17.0.963.83 dla systemów Windows, Mac, Linux oraz platform Chrome.
+
Podatności w produktach firmy Cisco
Firma Cisco opublikowała informacje na temat szeregu podatności występujących w jej produktach.
+
Microsoft Security Bulletin 3/2012
Firma Microsoft opublikowała marcowy biuletyn bezpieczeństwa, w którym informuje o usunięciu wielu błędów w swoich produktach. Jedna aktualizacja posiada status „krytyczny”, cztery zostały sklasyfikowane jako „ważne” ostatnia natomiast została określona jako "umiarkowana".
+
Krytyczne podatności w przeglądarce Chrome
Firma Google opublikowała informacje o wykryciu podatności w przeglądarce Chrome.
+
Oracle Critical Patch Update - styczeń 2012
Firma Oracle opublikowała Oracle Critical Patch Update Advisory - January 2012 zwierający krytyczne poprawki dla swoich produktów.
+
Podatność zero-day w Microsoft Windows win32k.sys
Ujawniona została podatność dotycząca win32k.sys w systemie Windows 7 64-bit
+
Biuletyn bezpieczeństwa Microsoft – grudzień 2011
Biuletyn dotyczy szeregu aktualizacji produktów firmy Microsoft usuwających rozpoznane podatności zgodnie z informacją o aktualizacji wydaną 8 grudnia 2011 roku, przez Microsoft.
+
Microsoft Security Bulletin 11/2011
Firma Microsoft opublikowała listopadowy biuletyn bezpieczeństwa, w którym informuje o usunięciu czterech błędów w swoich produktach. Jedna aktualizacja posiada status „krytyczny”, dwie kolejne zostały sklasyfikowana jako „ważne”, ostatnia natomiast została określona jako "umiarkowana".
+
Usunięcie luk w oprogramowaniu phpMyAdmin
Nowa wersja phpMyAdmin usuwa wykryte wcześniej cztery podatności w oprogramowaniu.
+
Uaktualnienie produktów Oracle (Oracle Critical Patch Update Advisory - July 2011)
Firma Oracle opublikowała lipcowy biuletyn bezpieczeństwa obejmujący poprawki swoich produktów. Biuletyn dotyczy łącznie 78 podatności pozwalających na zdalne uruchomienie zewnętrznego kodu, ujawnienie informacji oraz pozwalających na przeprowadzenie ataku odmowy dostępu. Działania te mogą zostać przeprowadzone przez zewnętrznych, nieautoryzowanych w systemie użytkowników.
+
Microsoft Security Bulletin 7/2011
Firma Microsoft opublikowała lipcowy biuletyn bezpieczeństwa, w którym informuje o usunięciu czterech błędów w swoich produktach. Jedna aktualizacja posiada status „krytyczny”, natomiast trzy pozostałe zostały sklasyfikowane jako „ważne”.
+
Aktualizacja serwera BIND
Internet Systems Consortium (ISC) opublikowało aktualizacje do serwera BIND.
+
Aktualizacje produktów Mozilli
Firma Mozilla opublikowała biuletyny bezpieczeństwa, w których informuje o występowaniu luk w zabezpieczeniach programów Mozilla Firefox oraz Mozilla Thunderbird, które mogą zostać wykorzystane przez atakującego do obejścia zabezpieczeń w systemie użytkownika.
+
Microsoft Security Bulletin 6/2011
Firma Microsoft opublikowała czerwcowy biuletyn bezpieczeństwa, w którym informuje o usunięciu szesnastu błędów w swoich produktach. Dziewięć aktualizacji posiada status „krytyczny”, natomiast siedem zostało sklasyfikowanych jako „ważne”.
+
Ujawnione podatności w przeglądarce Google Chrome
Ujawnione zostały podatności w przeglądarce Google Chrome, które mogą być wykorzystane do ominięcia określonych zabezpieczeń bezpieczeństwa na komputerze użytkownika.
+

Wybierz Strony