Google Chrome 27.0.1453.116
Ukazała się najnowsza wersja przeglądarki Google Chrome 27.0.1453.116 dla systemów Windows, Macintosh oraz Chrome.
+
Oracle Java SE Critical Patch Update Advisory - June 2013
Firma Oracle wydała czerwcowy biuletyn bezpieczeństwa dla Oracle Java SE zawierający 40 poprawek. Biuletyn został oznaczony jako krytyczny.
+
Wireshark - wiele podatności
Wykryto błędy w popularnym analizatorze sieciowym Wireshark, umożliwiające przeprowadzenie ataku typu DoS (Denial of Service) oraz skompromitowanie podatnego systemu.
+
Biuletyn bezpieczeństwa Adobe
Firma Adobe opublikowała biuletyn bezpieczeństwa dla programu Adobe Flash Player oraz Adobe AIR. Wykorzystanie wykrytych podatności może pozwolić atakującemu na skompromitowanie systemu użytkownika
+
Poprawka bezpieczeństwa dla Apple Safari
Ukazała się najnowsza poprawka bezpieczeństwa dla Apple Safari na OS X. Podatności występujące w poprzednich wersjach pozwalają na zdalne wykonanie kodu lub umożliwiają przeprowadzenie ataku typu Denial-of-service.
+
Google Chrome 27.0.1453.110
Ukazała się najnowsza wersja przeglądarki Google Chrome 27.0.1453.110 dla systemów Windows, Macintosh, Linux i Chrome Frame. Podatności występujące w poprzednich wersjach przeglądarki pozwalają na zdalne wykonanie kodu, obejście zabezpieczeń systemu lub umożliwienie przeprowadzenia ataku typu Denial-of-service.
+
Poprawki dla VMware ESX Server
VMware poinformowało o podatnościach występujących w VMware ESX Serwer, które mogą być wykorzystane przez lokalne złośliwe oprogramowanie w celu obejścia zabezpieczeń systemu.
+
Mozilla Foundation Security Advisory
Firma Mozilla opublikowała biuletyny Mozilla Foundation Security Advisory, w których zawarła poprawki do swoich produktów. Podatności występujące w poprzednich wersjach mogą pozwolić osobie atakującej m.in. na przeprowadzenie ataku DoS (Denial of Service), wykonanie dowolnego kodu w systemie użytkownika lub uzyskanie poufnych informacji.
+
Biuletyn Bezpieczeństwa Adobe dla Adobe Reader oraz Adobe Acrobat
Firma Adobe opublikowała biuletyn bezpieczeństwa dla programów Adobe Reader oraz Adobe Acrobat. Wykorzystanie wykrytych podatności może pozwolić atakującemu na przejęcie kontroli nad systemem użytkownika.
+
Microsoft Security Bulletin 04/2013
Firma Microsoft opublikowała kwietniowy biuletyn bezpieczeństwa, w którym informuje o usunięciu wielu błędów w swoich produktach. Dwie aktualizacje posiadają status „krytyczny”, a siedem sklasyfikowanych zostało jako „ważne”.
+
Microsoft Security Bulletin 03/2013
Firma Microsoft opublikowała nowy biuletyn bezpieczeństwa informujący o usunięciu wielu poważnych błędów w swoich produktach. Cztery aktualizacje posiadają status „krytyczny”, a trzy zostały sklasyfikowane jako „ważne”.
+
Microsoft Security Bulletin 02/2013
Firma Microsoft opublikowała nowy biuletyn bezpieczeństwa informujący o usunięciu wielu poważnych błędów w swoich produktach. Pięć aktualizacji posiada status „krytyczny”, a siedem sklasyfikowanych zostało jako „ważne”.
+
Mozilla Foundation Security Advisory
Firma Mozilla opublikowała biuletyny Mozilla Foundation Security Advisory, w których została zawarte poprawki do swoich produktów.
+
Microsoft Security Bulletin 11/2012
Firma Microsoft opublikowała listopadowy biuletyn bezpieczeństwa, w którym informuje o usunięciu wielu błędów w swoich produktach. Cztery aktualizacje posiadają status „krytyczny”, jedna sklasyfikowana została jako „ważna”, a jedna jako "umiarkowana".
+
Microsoft Security Bulletin 10/2012
Firma Microsoft opublikowała październikowy biuletyn bezpieczeństwa, w którym informuje o usunięciu wielu błędów w swoich produktach. Jedna aktualizacja posiada status „krytyczny”, pozostałe sześć zostało sklasyfikowane jako „ważne”.
+
Microsoft Security Bulletin 9/2012
Firma Microsoft opublikowała wrześniowy biuletyn bezpieczeństwa, w którym informuje o usunięciu wielu błędów w swoich produktach. Obie aktualizacje zostały sklasyfikowane jako „ważne”.
+
Microsoft Security Bulletin 8/2012
Firma Microsoft opublikowała sierpniowy biuletyn bezpieczeństwa, w którym informuje o usunięciu wielu błędów w swoich produktach. Pięć aktualizacji posiada status „krytyczny”, pozostałe cztery zostały sklasyfikowane jako „ważne”.
+
Microsoft Security Bulletin 7/2012
Firma Microsoft opublikowała lipcowy biuletyn bezpieczeństwa, w którym informuje o usunięciu wielu błędów w swoich produktach. Trzy aktualizacje posiadają status „krytyczny”, sześć kolejnych zostało sklasyfikowanych jako „ważne”.
+
Microsoft Security Bulletin 6/2012
Opublikowane zostały czerwcowe biuletyny bezpieczeństwa Microsoft
+
Aktualizacje dla produktów Mozilli
Fundacja Mozilla wydała aktualizacje dla produktów: Firefox 13.0, Firefox ESR 10.0.5, Thunderbird 13.0, Thunderbird ESR 10.0.5 oraz SeaMonkey 2.10.
+

Wybierz Strony