Aktualizacja Google Chrome oraz Chrome OS
Google opublikowała aktualizacje zabezpieczeń dla luk występujących w Chrome oraz Chrome OS. Wykryte podatności mogą umożliwić osobie atakującej przejęcie kontroli nad zaatakowanym systemem lub przeprowadzenie ataku typu odmowa usługi.
+
Biuletyn bezpieczeństwa Microsoft 06/2014
Firma Microsoft opublikowała czerwcowe biuletyny bezpieczeństwa, w których informuje o siedmiu aktualizacjach. Dwie aktualizacje zostały sklasyfikowane, jako „krytyczne”, a pięć aktualizacji zostało sklasyfikowanych, jako „ważne”.
+
Biuletyn bezpieczeństwa Adobe dla Flash Player oraz Air
Firma Adobe opublikowała biuletyn bezpieczeństwa APSB14-16 dla programów Adobe Flash Player oraz Air. Wykorzystanie wykrytych błędów może umożliwić osobie atakującej przejęcie kontroli nad podatnym systemem.
+
Microsoft Security Bulletin MS14-021 - aktualizacja Internet Explorer
Firma Microsoft opublikowała aktualizację przeznaczoną dla oprogramowania Internet Explorer w wersjach od 6 do 11, łącznie z wersjami przeglądarki dla systemu Windows XP.
+
Aktualizacja Apple OS X, iOS oraz oprogramowania Apple TV
Firma Apple wydała nową wersję oprogramowania OS X, iOS oraz Apple TV. Podatności występujące w poprzednich wersjach programów mogą pozwolić osobie atakującej na wykonanie dowolnego kodu.
+
Biuletyn bezpieczeństwa Adobe Flash Player
Firma Adobe opublikowała biuletyn bezpieczeństwa APSB14-13 dla programu Adobe Flash Player. Wykorzystanie wykrytych podatności może pozwolić atakującemu na przejęcie kontroli nad systemem użytkownika.
+
Oracle Security Advisory
Firma Oracle opublikowała biuletyny bezpieczeństwa Oracle April 2014 Security Advisory, w których zawarła 104 krytyczne poprawki do swoich produktów.
+
Poprawka bezpieczeństwa dla Apple Safari
Ukazała się najnowsza poprawka bezpieczeństwa przeznaczona dla Apple Safari 6.1.3 oraz 7.0.3 dla systemu OS X. Podatności występujące w poprzednich wersjach pozwalają m.in. na zdalne wykonanie kodu.
+
Biuletyn bezpieczeństwa Adobe Flash Player oraz AIR
Firma Adobe opublikowała biuletyn bezpieczeństwa APSB14-09 dla programu Adobe Flash Player oraz AIR. Wykorzystanie wykrytych podatności może pozwolić atakującemu na przejęcie kontroli nad systemem użytkownika.
+
Biuletyn bezpieczeństwa Microsoft 04/2014
Firma Microsoft opublikowała kwietniowy biuletyn bezpieczeństwa, w którym informuje o czterech aktualizacjach. Dwie aktualizacje zostały sklasyfikowane, jako „krytyczne”.
+
Mozilla Foundation Security Advisories
Firma Mozilla opublikowała biuletyny bezpieczeństwa Mozilla Foundation Security Advisories, w których zawarła poprawki do swoich produktów.
+
Aktualizacja Google Chrome
Ukazała się najnowsza wersja przeglądarki Google Chrome w wersji 33.0.1750.152 dla systemów Linux, Macintosh oraz platform Chrome oraz w wersji 33.0.1750.154 dla systemów Windows.
+
Aktualizacja Apple OS X
Firma Apple wydała nową wersję oprogramowania OS X Mavericks w wersji 10.9.2 oraz opublikowała biuletyn bezpieczeństwa 2014-001.
+
Poprawka bezpieczeństwa dla Apple Safari
Ukazała się najnowsza poprawka bezpieczeństwa przeznaczona dla Apple Safari 6.1.2 oraz 7.0.2 dla systemu OS X. Podatności występujące w poprzednich wersjach pozwalają m.in. na zdalne wykonanie kodu.
+
Biuletyn bezpieczeństwa Cisco
Firma Cisco opublikowała biuletyn bezpieczeństwa zwierający informacje o podatnościach występujących w Cisco Prime Infrastructure, które mogą umożliwić zdalnej osobie atakującej wykonanie dowolnego kodu z uprawnieniami root-a.
+
Google Chrome 33.0.1750.117
Firma Google opublikowała aktualizację oznaczoną numerem 33.0.1750.117 dla przeglądarki internetowej Google Chrome, dla systemów Windows, Mac oraz Linux. Wykorzystanie wykrytych podatności może pozwolić atakującemu na zdalne przejęcie kontroli nad systemem użytkownika.
+
Google Chrome 32.0.1700.102
Ukazała się najnowsza wersja przeglądarki Google Chrome 32.0.1700.102 dla systemów Windows, Linux, Macintosh oraz platform Chrome.
+
Biuletyn bezpieczeństwa Cisco
Firma Cisco opublikowała biuletyn bezpieczeństwa zwierający informacje o podatnościach występujących w Cisco Secure Access Control System (ACS), które mogą umożliwić osobie atakującej m.in. na dostęp nieuwierzytelnionego użytkownika lub zwiększenie uprawnień.
+
Biuletyn bezpieczeństwa firmy Oracle
Oracle wydało biuletyn bezpieczeństwa za styczeń 2014 roku, w którym informuje o szeregu aktualizacji eliminujących podatności w produktach firmy. Wśród aktualizacji znalazło się 36 łatek przeznaczonych dla szeroko rozpowszechnionego oprogramowania Java.
+
Aktualizacje bezpieczeństwa dla Google Chrome
Firma Google udostępniła najnowszą wersję swojej przeglądarki internetowej Google Chrome oznaczoną numerem 32.0.1700.95 dla wszystkich urządzeń pracujących na systemie operacyjnym Chrome OS (z wyjątkiem Chromebook Pixel), Google Chrome 32.0.1700.76 dla systemu Windows oraz Google Chrome 32.0.1700.77 dla systemów Mac i Linux.
+

Wybierz Strony