Biuletyny bezpieczeństwa Apple
Firma Apple opublikowała biuletyny bezpieczeństwa przeznaczony dla oprogramowania OS X, Safari, iOS oraz Appl TV. Wykorzystanie wykrytych błędów może umożliwić osobie atakującej przejęcie kontroli nad podatnym systemem.
+
Aktualizacja Google Chrome
Firma Google opublikowała aktualizacje zabezpieczeń dla luk występujących w przeglądarce internetowej Chrome. Wykryte podatności mogą umożliwić osobie atakującej przeprowadzenie ataku typu odmowa usługi lub uzyskanie prywatnych danych.
+
Poprawki bezpieczeństwa Adobe
Firma Adobe opublikowała biuletyn bezpieczeństwa APSB15-02 przeznaczony dla programu Adobe Flash Player. Wykorzystanie wykrytych błędów może umożliwić osobie atakującej przejęcie kontroli nad podatnym systemem.
+
Biuletyny bezpieczeństwa Oracle
Firma Oracle opublikowała biuletyny bezpieczeństwa informując o 169 podatnościach występujących w jej produktach.
+
Biuletyny bezpieczeństwa Mozilla
Firma Mozilla opublikowała biuletyny bezpieczeństwa Mozilla Foundation Security Advisories, w których zawarła poprawki do swoich produktów. Podatności wykryte w poprzednich wersjach oprogramowania mogą pozwolić m.in. na przejęcie kontroli nad podatnym systemem.
+
Biuletyny bezpieczeństwa Microsoft
Firma Microsoft opublikowała styczniowe biuletyny bezpieczeństwa, w których informuje o ośmiu aktualizacjach. Jedna aktualizacja została sklasyfikowana, jako „krytyczna”, a siedem aktualizacji zostało sklasyfikowanych, jako „ważne”.
+
Poprawki bezpieczeństwa Adobe
Firma Adobe opublikowała biuletyn bezpieczeństwa APSB15-01 przeznaczony dla programu Adobe Flash Player. Wykorzystanie wykrytych błędów może umożliwić osobie atakującej przejęcie kontroli nad podatnym systemem.
+
Poprawki bezpieczeństwa dla OpenSSL
Opublikowane zostały poprawki bezpieczeństwa dla OpenSSL, naprawiające osiem podatności, które umożliwiają atakującemu m.in. na przeprowadzenie ataku typu odmowa usługi.
+
Biuletyny Bezpieczeństwa Microsoft 12/2014
Firma Microsoft opublikowała grudniowe biuletyny bezpieczeństwa, w których informuje o siedmiu aktualizacjach. Trzy aktualizacje zostały sklasyfikowane, jako „krytyczne”, a cztery aktualizacje zostały sklasyfikowane, jako „ważne”.
+
Biuletyny Bezpieczeństwa Adobe
Firma Adobe opublikowała biuletyny bezpieczeństwa APSB14-27, APSB14-28 oraz APSB14-29 przeznaczone dla programów Adobe Flash Player, Adobe Reader oraz Adobe ColdFusion. Wykorzystanie wykrytych błędów może umożliwić osobie atakującej na przejęcie kontroli nad podatnym systemem.
+
Biuletyny bezpieczeństwa firmy Apple
Firma Apple wydała aktualizację dla systemów iOS, OS X Yosemite oraz Apple TV. Podatności występujące w poprzednich wersjach programów mogą pozwolić osobie atakującej na zdalne wykonanie dowolnego kodu.
+
Biuletyn bezpieczeństwa Microsoft 10/2014
Firma Microsoft opublikowała październikowe biuletyny bezpieczeństwa, w których informuje o dziewięciu aktualizacjach. Trzy aktualizacje zostały sklasyfikowane, jako „krytyczne”, a pięć aktualizacji zostało sklasyfikowanych, jako „ważne”.
+
Aktualizacja Google Chrome
Google opublikowała aktualizacje zabezpieczeń dla luk występujących w przeglądarce internetowej Chrome. Wykryte podatności mogą umożliwić osobie atakującej na przeprowadzenie ataku typu odmowa usługi.
+
Biuletyn bezpieczeństwa Cisco
Firma Cisco opublikowała biuletyn bezpieczeństwa zwierający informacje o podatnościach występujących w Cisco Integrated Management Controller (Cisco IMC), które mogą umożliwić zdalnej osobie atakującej wykonanie ataku typu odmowa usługi (DoS).
+
Biuletyn bezpieczeństwa Adobe dla Flash Player oraz Air
Firma Adobe opublikowała biuletyn bezpieczeństwa APSB14-21 dla programów Adobe Flash Player oraz Air. Wykorzystanie wykrytych błędów może umożliwić osobie atakującej przejęcie kontroli nad podatnym systemem.
+
Biuletyn Bezpieczeństwa Microsoft 09/2014
Firma Microsoft opublikowała wrześniowe biuletyny bezpieczeństwa, w których informuje o czterech aktualizacjach. Jedna aktualizacja została sklasyfikowana, jako „krytyczna”, a trzy aktualizacje zostały sklasyfikowane, jako „ważne”.
+
Aktualizacja zabezpieczeń dla WordPress
Opublikowana została nowa wersja oprogramowania WordPress 3.9.2, podatności wykryte w poprzednich wersjach mogą spowodować m.in. odmowę usługi (DoS).
+
Aktualizacja Google Chrome
Google opublikowała aktualizacje zabezpieczeń dla luk występujących w przeglądarce internetowej Chrome. Wykryte podatności mogą umożliwić osobie atakującej na nieautoryzowany dostęp do systemu użytkownika lub przeprowadzenie ataku typu odmowa usługi.
+
Biuletyny bezpieczeństwa Adobe dla Flash Player, Reader i Acrobat
Firma Adobe opublikowała biuletyny bezpieczeństwa APSB14-18 i APSB14-19 dla programów Adobe Flash Player oraz Adobe Reader i Adobe Acrobat. Wykorzystanie wykrytych błędów może umożliwić osobie atakującej przejęcie kontroli nad podatnym systemem.
+
Biuletyn bezpieczeństwa Microsoft 08/2014
Firma Microsoft opublikowała czerwcowe biuletyny bezpieczeństwa,w których informuje o dziewięciu aktualizacjach. Dwie aktualizacje zostały sklasyfikowane, jako „krytyczne”, a siedem aktualizacji zostało sklasyfikowanych, jako „ważne”.
+

Wybierz Strony