Google Chrome 12.0.742.112
Firma Google wydała nową wersję przeglądarki internetowej Chrome w wersji 12.0.742.112 dla systemów Linux, Mac, Microsoft Windows i Chrome.
+
Aktualizacje produktów Mozilli
Firma Mozilla opublikowała biuletyny bezpieczeństwa, w których informuje o występowaniu luk w zabezpieczeniach programów Mozilla Firefox oraz Mozilla Thunderbird, które mogą zostać wykorzystane przez atakującego do obejścia zabezpieczeń w systemie użytkownika.
+
Poprawki bezpieczeństwa dla Adobe Shockwave Player
Firma Adobe opublikowała nowy poradnik bezpieczeństwa APSB11-17, w którym informuje użytkowników o wykryciu błędów występujących w programie Adobe Shockwave Player.
+
Poprawki bezpieczeństwa dla Adobe Flash Player
Firma Adobe opublikowała nowy poradnik bezpieczeństwa APSB11-18, w którym informuje użytkowników o wykryciu błędów występujących w programie Adobe Flash Player.
+
Poprawki bezpieczeństwa dla Adobe Reader oraz Acrobat.
Firma Adobe opublikowała nowy poradnik bezpieczeństwa APSB11-16, w którym informuje użytkowników o wykryciu błędów występujących w programach Adobe Reader oraz Adobe Acrobat.
+
Microsoft Security Bulletin 6/2011
Firma Microsoft opublikowała czerwcowy biuletyn bezpieczeństwa, w którym informuje o usunięciu szesnastu błędów w swoich produktach. Dziewięć aktualizacji posiada status „krytyczny”, natomiast siedem zostało sklasyfikowanych jako „ważne”.
+
Cisco Security Advisories
Cisco opublikował poradniki bezpieczeństwa informujące o podatnościach w produktach firmy.
+
Październikowe łaty Microsoftu 10/2010
Firma Microsoft opublikowała październikowy zbiorczy biuletyn bezpieczeństwa, w którym informuje o wydaniu szesnastu aktualizacji do swoich produktów. Cztery aktualizacje posiadają status "krytycznych", dziesięć zostało sklasyfikowane jako "ważne" a dwie określono mianem „umiarkowane”.
+
Wrześniowe łaty Microsoftu 09/2010
Firma Microsoft opublikowała wrześniowy biuletyn bezpieczeństwa, w którym informuje o usunięciu dziewięciu błędów w swoich produktach. Cztery aktualizacje posiadają status "krytycznych", pozostałe pięć zostało sklasyfikowane jako "ważne".
+
Podatność w oprogramowaniu Adobe Reader i Acrobat
W dniu dzisiejszym opublikowano informacje na temat luki w oprogramowaniu Adobe Reader 9.3.4 i wcześniejszych wersji tegoż oprogramowania na platformy Windows, Macintosh i UNIX.
+
Podatności w oprogramowaniu Adobe Shockwave Player
W dniu wczorajszym opublikowano informacje o wykryciu szeregu podatności w oprogramowaniu firmy Adobe, Shockwave Player. Ponadto firma Adobe wydała już aktualizacje oprogramowania naprawiającą wszystkie podatności i oznaczyła poziom aktualizacji jako „krytyczna”.
+
Błędy w Cisco Firewall Services Module
Firma Cisco wydała poradnik bezpieczeństwa w celu załatania wielu krytycznych luk w Cisco Firewall Services Module. Wykorzystanie tych luk stwarza możliwość przeprowadzenia ataku typu DoS (Denial of Service).
+
Biuletyn bezpieczeństwa Adobe APSB10-15
Firma Adobe wydała poprawki bezpieczeństwa likwidujące krytyczne błędy w swoich produktach Adobe Reader i Adobe Acrobat.
+
Krytyczne podatności w Mozilla Firefox
W dniu wczorajszym opublikowano informacje na temat kilku podatności (CVE-2010-1121,CVE-2010-1196, CVE-2010-1199, CVE-2010-1200, CVE-2010-1201, CVE-2010-1202, CVE-2010-1203) występujących w przeglądarce internetowej Mozilla Firefox w wersjach 3.5.x oraz 3.6.x.
+
Apple Security Update 2010-004 i Mac OS X v10.6.4
Firma Apple wydała nowy Security Update oznaczony numerem 2010-004 i Mac OS X w wersji 10.6.4.
+
„marc”-owe patchowanie Microsoftu – 03/2010
W miesiącu marcu firma Microsoft wydała dwa biuletyny bezpieczeństwa sklasyfikowane jako „ważne”. Oba biuletyny dotyczą luki pozwalającej na zdalne wykonanie kodu przez atakującego na maszynie ofiary.
+
Mozilla łata swoje produkty
Firma Mozilla opublikowała nowe wersje swoich produktów. W przypadku przeglądarki Firefox są to wersje 3.0.18 3.5.8 w których zostało poprawione pięć błędów bezpieczeństwa. Trzy luki zostały sklasyfikowane jako krytyczne ze względu na możliwość wykonania kodu przez atakującego bez wiedzy użytkownika.
+
Microsoft - narzędzie zabezpieczjące przed atakami na SMB
Firma Microsoft opublikowała artykuł (Article 975497) dotyczący zlikwidowania podatności w Microsoft Sever Message Block (SMB).
+
Luka w zabezpieczeniach DNS NSD
Firma NLnet Labs wydała poprawkę na lukę w zabezpieczeniach DNS NSD w wersji od 2.0.0 do 3.2.1.
+
Grudniowe poprawki Microsoftu - już we wtorek!
Firma Microsoft informuje o dostępności nowych poprawek już 9 grudnia.
+

Wybierz Strony