Microsoft Security Bulletin 05/2013
Firma Microsoft opublikowała nowe biuletyny bezpieczeństwa, w których informuje o usunięciu wielu błędów w swoich produktach. Dwie aktualizacje posiadają status „krytyczny”, a osiem sklasyfikowanych zostało jako „ważne”.
+
Poprawki bezpieczeństwa dla przeglądarki internetowej Safari
Firma Apple opublikowała poprawki bezpieczeństwa dla Safari 6.0.4. Luki występujące w poprzednich wersjach przeglądarki mogą pozwolić atakującemu na przeprowadzenie ataku typu odmowa usługi lub wykonanie dowolnego kodu w systemie użytkownika.
+
Google Chrome 26.0.1410.57
Ukazała się najnowsza wersja przeglądarki internetowej Chrome w wersji 26.0.1410.57 dla platform Chrome.
+
Oracle Critical Patch Update Advisory - April 2013
Firma Oracle wydała kwietniowe biuletyny bezpieczeństwa zawierające 128 poprawek dla wielu produktów firmy. Luki występujące w nieaktualnych wersjach programów mogą pozwolić atakującemu m.in. na przeprowadzenie ataku typu odmowa usługi.
+
Microsoft Security Bulletin 04/2013
Firma Microsoft opublikowała kwietniowy biuletyn bezpieczeństwa, w którym informuje o usunięciu wielu błędów w swoich produktach. Dwie aktualizacje posiadają status „krytyczny”, a siedem sklasyfikowanych zostało jako „ważne”.
+
Google Chrome 26.0.1410.43
Ukazała się najnowsza wersja znanej przeglądarki internetowej Chrome w wersji 26.0.1410.43 dla systemów Windows, Mac, Linux oraz platform Chrome.
+
Mozilla Foundation Security Advisory
Firma Mozilla opublikowała biuletyny Mozilla Foundation Security Advisory, w których zawarła poprawki do swoich produktów. Podatności występujące w poprzednich wersjach mogą pozwolić osobie atakującej m.in. na przeprowadzenie ataku DoS (Denial of Service) lub wykonanie dowolnego kodu w systemie użytkownika.
+
Biuletyn Bezpieczeństwa Adobe
Firma Adobe opublikowała biuletyn bezpieczeństwa dla programu Adobe Flash Player. Wykorzystanie wykrytych podatności może pozwolić atakującemu na przejęcie kontroli nad systemem użytkownika
+
Microsoft Security Bulletin 03/2013
Firma Microsoft opublikowała nowy biuletyn bezpieczeństwa informujący o usunięciu wielu poważnych błędów w swoich produktach. Cztery aktualizacje posiadają status „krytyczny”, a trzy zostały sklasyfikowane jako „ważne”.
+
Microsoft Security Bulletin 02/2013
Firma Microsoft opublikowała nowy biuletyn bezpieczeństwa informujący o usunięciu wielu poważnych błędów w swoich produktach. Pięć aktualizacji posiada status „krytyczny”, a siedem sklasyfikowanych zostało jako „ważne”.
+
Microsoft Security Bulletin 11/2012
Firma Microsoft opublikowała listopadowy biuletyn bezpieczeństwa, w którym informuje o usunięciu wielu błędów w swoich produktach. Cztery aktualizacje posiadają status „krytyczny”, jedna sklasyfikowana została jako „ważna”, a jedna jako "umiarkowana".
+
Microsoft Security Bulletin 10/2012
Firma Microsoft opublikowała październikowy biuletyn bezpieczeństwa, w którym informuje o usunięciu wielu błędów w swoich produktach. Jedna aktualizacja posiada status „krytyczny”, pozostałe sześć zostało sklasyfikowane jako „ważne”.
+
Microsoft Security Bulletin 9/2012
Firma Microsoft opublikowała wrześniowy biuletyn bezpieczeństwa, w którym informuje o usunięciu wielu błędów w swoich produktach. Obie aktualizacje zostały sklasyfikowane jako „ważne”.
+
Microsoft Security Bulletin 8/2012
Firma Microsoft opublikowała sierpniowy biuletyn bezpieczeństwa, w którym informuje o usunięciu wielu błędów w swoich produktach. Pięć aktualizacji posiada status „krytyczny”, pozostałe cztery zostały sklasyfikowane jako „ważne”.
+
Mozilla Foundation Security Advisory
Firma Mozilla opublikowała biuletyny Mozilla Foundation Security Advisory, w których zostały zawarte poprawki do produktów firmy.
+
Microsoft Security Bulletin 7/2012
Firma Microsoft opublikowała lipcowy biuletyn bezpieczeństwa, w którym informuje o usunięciu wielu błędów w swoich produktach. Trzy aktualizacje posiadają status „krytyczny”, sześć kolejnych zostało sklasyfikowanych jako „ważne”.
+
Google Chrome 20.0.1132.43
Ukazała się najnowsza wersja znanej przeglądarki internetowej Chrome w wersji 20.0.1132.43 dla systemów Windows, Mac, Linux oraz platform Chrome.
+
Aktualizacje dla produktów Mozilli
Fundacja Mozilla wydała aktualizacje dla produktów: Firefox 13.0, Firefox ESR 10.0.5, Thunderbird 13.0, Thunderbird ESR 10.0.5 oraz SeaMonkey 2.10.
+
Google Chrome 18.0.1025.168
Ukazała się najnowsza wersja znanej przeglądarki internetowej Chrome w wersji 18.0.1025.168 dla systemów Windows, Mac, Linux oraz platform Chrome.
+
Oracle Critical Patch Update Kwiecień 2012
Firma Oracle wydała kwietniowy Critical Patch Update zawierający 88 poprawek dla wielu swoich produktów. Luki występujące w niezaktualizowanych wersjach programów mogą pozwolić atakującemu na kradzież informacji, manipulowanie danymi czy przeprowadzenie ataku DoS.
+

Wybierz Strony