Przewodnik Zabezpieczeń systemu Windows 10
Przewodnik zawiera informacje dotyczące dostępnych możliwości zabezpieczania komputerów wyposażonych w system Windows 10 oraz przedstawienia zaleceń i rekomendacji w zakresie ustawień bezpieczeństwa zarówno w rozwiązaniach autonomicznych jak i hybrydowych.
+
Przewodnik Zabezpieczeń systemu Windows 10
Przewodnik zawiera informacje dotyczące dostępnych możliwości zabezpieczania komputerów wyposażonych w system Windows 10 oraz przedstawienia zaleceń i rekomendacji w zakresie ustawień bezpieczeństwa zarówno w rozwiązaniach autonomicznych jak i hybrydowych.
+
Biuletyn bezpieczeństwa Microsoft
Firma Microsoft opublikowała styczniowe biuletyny bezpieczeństwa, w których informuje o dziewięciu aktualizacjach. Sześć aktualizacji zostało sklasyfikowanych, jako „krytyczne”, natomiast trzy sklasyfikowane zostały jako "ważne".
+
Biuletyn bezpieczeństwa Microsoft
Firma Microsoft opublikowała lutowe biuletyny bezpieczeństwa, w których informuje o trzynastu aktualizacjach. Sześć aktualizacji zostało sklasyfikowanych, jako „krytyczne”, natomiast siedem sklasyfikowanych zostało jako "ważne".
+
Przewodnik Zabezpieczeń dla Windows Phone
Celem przewodnika jest ukazanie dostępnych możliwości zabezpieczania smartfonów wyposażonych w system Windows Phone 8.1 w kontekście pełnego cyklu życia urządzeń mobilnych.
+
Przewodnik Zabezpieczeń dla Windows Phone 8.1
Firma Microsoft opublikowała Przewodnik Zabezpieczeń dla Windows Phone 8.1. Celem przewodnika jest ukazanie dostępnych możliwości zabezpieczania smartfonów wyposażonych w system Windows Phone 8.1 w kontekście pełnego cyklu życia urządzeń mobilnych.
+
Przewodnik Zabezpieczeń systemu Windows 8 oraz Windows 8.1
Przewodnik przedstawia funkcjonalności, zwiększające poziom zabezpieczeń systemów Windows 8, zawiera instrukcje i rekomendacje, które pomogą wzmocnić poziom zabezpieczenia komputerów stacjonarnych i komputerów przenośnych pracujących pod kontrolą systemu Windows 8 w domenie Active Directory Domain Services (AD DS).
+
Przewodnik Zabezpieczeń systemu Windows 8 oraz Windows 8.1
Firma Microsoft opublikowała Przewodnik Zabezpieczeń systemu Windows 8 oraz Windows 8.1. Przewodnik przedstawia funkcjonalności, zwiększające poziom zabezpieczeń systemów Windows 8, zawiera instrukcje i rekomendacje, które pomogą wzmocnić poziom zabezpieczenia komputerów stacjonarnych i komputerów przenośnych pracujących pod kontrolą systemu Windows 8 w domenie Active Directory Domain Services (AD DS).
+
Informacja CERT.GOV.PL w związku z zagrożeniem "SandWorm"
Rządowy Zespół Reagowania na Incydenty Komputerowe CERT.GOV.PL informuje o nowym zagrożeniu, które zostało określone jako kampania cyberszpiegowska „SandWorm”.
+
Wznowienie cyklu szkoleń dla administracji rządowej i samorządowej w 2014 r.
W dniu 18 listopada 2014 r. planowane jest przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia dla administratorów systemów teleinformatycznych administracji państwowej. Szkolenia oferowane są w ramach współpracy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z firmą Microsoft w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego SCP (Security Cooperation Program).
+
Biuletyn Bezpieczeństwa Microsoft 09/2014
Firma Microsoft opublikowała wrześniowe biuletyny bezpieczeństwa, w których informuje o czterech aktualizacjach. Jedna aktualizacja została sklasyfikowana, jako „krytyczna”, a trzy aktualizacje zostały sklasyfikowane, jako „ważne”.
+
Biuletyn bezpieczeństwa Microsoft 08/2014
Firma Microsoft opublikowała czerwcowe biuletyny bezpieczeństwa,w których informuje o dziewięciu aktualizacjach. Dwie aktualizacje zostały sklasyfikowane, jako „krytyczne”, a siedem aktualizacji zostało sklasyfikowanych, jako „ważne”.
+
Biuletyn bezpieczeństwa Microsoft 06/2014
Firma Microsoft opublikowała czerwcowe biuletyny bezpieczeństwa, w których informuje o siedmiu aktualizacjach. Dwie aktualizacje zostały sklasyfikowane, jako „krytyczne”, a pięć aktualizacji zostało sklasyfikowanych, jako „ważne”.
+
Wznowienie cyklu szkoleń dla administracji rządowej i samorządowej w 2014r.
W związku ze wznowieniem cyklu szkoleń dla administracji rządowej i samorządowej w 2014 roku, informujemy że najbliższe planowane szkolenie "Bezpieczeństwo, administracja i zarządzanie systemami Microsoft Windows Server 2008 oraz nowości dot. bezpieczeństwa w Microsoft Windows Server 2012" odbędzie się w dniach 27-28 maja 2014r.
+
Biuletyn bezpieczeostwa Microsoft 03/2014
Firma Microsoft opublikowała lutowy biuletyn bezpieczeństwa, w którym informuje o pięciu aktualizacjach. Dwie aktualizacje zostały sklasyfikowane jako „krytyczne”, a trzy aktualizacje zostały sklasyfikowane jako „ważne”.
+
Biuletyn bezpieczeństwa Microsoft 02/2014
Firma Microsoft opublikowała lutowy biuletyny bezpieczeństwa, w którym informuje o siedmiu aktualizacjach. Cztery aktualizacje zostały sklasyfikowane jako „krytyczne”, a trzy aktualizacje zostały sklasyfikowane jako „ważne”.
+
Praktyczny przewodnik ustawień bezpieczeństwa dla Exchange Servera, Sharepointa i Lynca
W dziale „Zalecenia konfiguracyjne”->„Microsoft Windows” opublikowano dokument „Praktyczny przewodnik ustawień bezpieczeństwa dla Exchange Server, Sharepoint i Lync". Dokument powstał w ramach współpracy w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego w postaci programu SCP (Security Cooperation Program).
+
Microsoft Security Bulletin 01/2014
Firma Microsoft opublikowała październikowy biuletyny bezpieczeństwa, w którym informuje o czterech aktualizacjach, które zostały sklasyfikowane jako „ważne”.
+
Microsoft Security Bulletin 12/2013
Firma Microsoft opublikowała październikowy biuletyny bezpieczeństwa, w którym informuje o usunięciu wielu błędów w swoich produktach. Pięć aktualizacji posiada status „krytyczny”, a sześć zostało sklasyfikowanych jako „ważne”.
+
Microsoft Security Bulletin 08/2013
Firma Microsoft opublikowała sierpniowe biuletyny bezpieczeństwa, w których informuje o usunięciu wielu błędów w swoich produktach. Trzy aktualizacje posiadają status „krytyczny”, a pięć sklasyfikowanych zostało, jako „ważne”.
+

Wybierz Strony