Wznowienie cyklu szkoleń dla administracji rządowej i samorządowej w 2014 r.
W dniu 18 listopada 2014 r. planowane jest przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia dla administratorów systemów teleinformatycznych administracji państwowej. Szkolenia oferowane są w ramach współpracy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z firmą Microsoft w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego SCP (Security Cooperation Program).
+
Cykl szkoleń dla administracji rządowej i samorządowej
Zespół CERT.GOV.PL oferuje dla administratorów systemów teleinformatycznych administracji publicznej serię bezpłatnych szkoleń. Oferowane są one w ramach współpracy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z firmą Microsoft w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego SCP (Security Cooperation Program).
+
Wznowienie cyklu szkoleń dla administracji rządowej i samorządowej w 2013r.
Pomiędzy II a IV kwartałem 2013 planowane jest przeprowadzenie kolejnej serii bezpłatnych szkoleń dla administratorów systemów teleinformatycznych administracji publicznej. Szkolenia oferowane są w ramach współpracy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z firmą Microsoft w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego SCP (Security Cooperation Program).
+
Szkolenia dotyczące bezpieczeństwa systemów i aplikacji firmy Microsoft
Rusza kolejna seria bezpłatnych szkoleń dla administratorów systemów teleinformatycznych administracji publicznej.
+
Szkolenia dla administratorów instytucji administracji rządowej
Rusza kolejna seria bezpłatnych szkoleń dla administratorów systemów teleinformatycznych administracji publicznej.Oferujemy następujące szkolenia MS 2810, MS-2823, MS-2554.
+
Uruchomienie szkolenia dla przedstawicieli administracji rządowej
W najbliższym czasie w ramach CERT GOV PL planowane jest uruchomienie szkolenia dla przedstawicieli administracji rządowej z zakresu zarządzania ryzykiem teleinformatycznym istotnego z punktu oceny zagrożenia aktywów instytucji w przypadku podłączenia do sieci publicznych.
+
Uruchomienie kolejnej serii szkoleń MS
Do końca czerwca 2008r. planowane jest uruchomienie serii szkoleń dla administratorów systemów teleinformatycznych administracji publicznej.
+