Cykl szkoleń dla administracji rządowej i samorządowej

Zespół CERT.GOV.PL oferuje dla administratorów systemów teleinformatycznych administracji publicznej serię bezpłatnych szkoleń. Oferowane są one w ramach współpracy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z firmą Microsoft w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego SCP (Security Cooperation Program).

Rodzaje szkoleń:

  1. Szkolenie dla administratorów systemów teleinformatycznych administracji samorządowych
  1. Temat: (P-1) Podstawy bezpieczeństwa, administracja i zarządzanie systemami Microsoft Windows 7 oraz omówienie nowości dot. bezpieczeństwa w Microsoft Windows 8

Czas trwania szkolenia: 1 dzień (6-8 godzin)

Szkolenie skierowane jest do: Administratorów systemów teleinformatycznych w jednostkach samorządów terytorialnych (w tym: Gmin, Powiatów, Województw)

Miejsce szkolenia: Szkolenie będzie odbywało się w poszczególnych województwach.

  1. Szkolenia dla administratorów systemów teleinformatycznych administracji państwowej
  1. Temat:  (B-1) Bezpieczeństwo, administracja i zarządzanie systemami Microsoft Windows 7 oraz  nowości dot. bezpieczeństwa w Microsoft Windows 8

Czas trwania szkolenia: 2 dni

Szkolenie skierowane jest do: Administratorów systemów teleinformatycznych w jednostkach administracji centralnej.

Miejsce szkolenia: Szkolenia organizowane będą w Warszawie, koszty zakwaterowania i dojazdu pokrywa uczestnik szkolenia.

  1. Temat:  (B-2) Bezpieczeństwo, administracja i zarządzanie systemami Microsoft Windows Server 2008 oraz nowości dot. bezpieczeństwa w Microsoft Windows Server 2012

Czas trwania szkolenia:  2 dni

Szkolenie skierowane jest do: Administratorów systemów teleinformatycznych w jednostkach administracji centralnej.

Miejsce szkolenia: Szkolenia organizowane będą w Warszawie, koszty zakwaterowania i dojazdu pokrywa uczestnik szkolenia.

Instytucje zainteresowane uczestnictwem w szkoleniach proszone są o przysłanie wypełnionego formularza, podpisanego przez kierownika jednostki organizacyjnej, na adres kursyms.dbti@abw.gov.pl lub pismem kierowanym na Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego ABW.

Zastrzegamy możliwość nie odpowiadania na wszystkie zgłoszenia. Przy dużej ilości zgłoszeń o wyborze decydować będzie data ich otrzymania. Ponadto w pierwszej kolejności na szkolenia kwalifikowane będą osoby z pierwszych pozycji przesłanych list.

Pliki do pobrania

A
A+
A++
Drukuj
PDF

Tagi